КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

 

Адреса: 65009 вул. Академічна, 9, каб. 28

e-mail: sociology1@onua.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/groups/sociology.and.psychology//sociology.and.psychology/ 

Instagram: sociology_and_psychology_nuoua

Графік роботи лаборантів:
Пн. - Пт. 8.30 - 17.00

Графік явочних днів викладачів:
Пн. 15.00 - 17.00
Пт. 14.00 - 16.00

 

ЛЕФТЕРОВ
Василь Олександрович

завідувач кафедри
доктор психологічних наук, професор

Кафедра психології входить до складу факультету психології, політології та соціології, і здійснює навчання фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах Національного університету «Одеська юридична академія». Кафедра є випускаючою в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Основна мета роботи кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології, прийняття участі в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання понад 70 навчальних дисциплін, серед яких: Вікова психологія, Диференціальна психологія, Історія психології, Кіберпсихологія, Лідерство, Математичні методи в психології, Медична психологія, Нейропсихология, Обробка та аналіз результатів психологічного дослідження, Загальна психологія, Організаційна поведінка, Основи біології та генетики людини, Основи клінічної психології та психореабілітації, Основи науково-дослідної роботи в області психології, Основи наукової комунікації, Основи психіатрії, Основи психокорекції, Основи психологічної практики, Основи психосоматики та психогенетики, Основи психотерапії і психопрофілактики, Основи психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа, Патопсихологіия, Педагогіка і педагогічна психологія, Політична психологія, Практикум із загальної психології, Практикум з психотерапії та психокорекції, Практична психологія, Психодіагностика, Психологічна служба в державних і освітніх установах, Психологічна експертиза в різних галузях психології, Психологічне консультування, Психологія, Психологія Public relations, Психологія бізнесу, Психологія здоров'я, Психологія і педагогіка вищої школи, Психологія конфлікту, Психологія особистості, Психологія спілкування, Психологія розвитку і особистісного зростання, Психологія сім'ї і шлюбу, Психологія праці, Психологія управління, Психосоматика в психологічній практиці, Психофізіологія, Робота психолога в закладах освіти, Соціальна психологія, Порівняльна психологія (зоопсихологія), Судово-психологічна експертиза, Теоретико-методологічні проблеми психології, Теорія і практика психологічного тренінгу, Технології консультативної діяльності психолога, Екзистенціальна психологія, Експериментальна психологія, Екстремальна та кризова психологія, Етичні засади діяльності психолога, Етнопсихологія, Юридична психологія.

Викладання зазначених загальних і спеціальних навчальних дисциплін здійснюється з використанням інноваційних методів і прийомів навчання, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, моделювати майбутні професійні ситуації, зробити навчальні заняття більш ефективними, емоційно насиченими і, головне, корисними для майбутньої практичної діяльності.

Протягом 2020-2021 навчального року в Національному університеті «Одеська юридична академія» були успішно акредитовані на 5 років освітні програми зі спеціальності «Психологія» за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Проходження акредитації освітніх програм в сучасних умовах – це комплексна перевірка всього навчального закладу, і тому потребує самовіддачі і професіоналізму багатьох підрозділів і працівників університету, проте основне навантаження і відповідальність покладені на випускаючу кафедру та гаранта освітньої програми. Кафедра психології з моменту свого заснування, стрімко розвивалася, впроваджуючи найсучасніші психопедагогічні технології навчання, і сьогодні є потужним колективом викладачів-науковців і практиків, високу кваліфікацію яких було засвідчено на найвищому рівні.