Адреса: 65009, вул. Академічна, 9 каб. 28

E-mail: sociology1@onua.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/groups/sociology.and.psychology/

Графік роботи лаборантів:
Пн. -Пт. 8.30 - 17.00

Графік явочних днів викладачів:
Пн. 15.00 - 17. 00
Пт. 14.00 - 16.00

ЛЕФТЕРОВ
Василь Олександрович
завідувач кафедри
доктор психологічних наук, професор

Кафедра соціології і психології входить до складу факультету психології, політології та соціології, і здійснює навчання фахівців денної форми навчання на всіх факультетах Національного університету «Одеська юридична академія».Основна мета роботи кафедри - формування системи знань і практичних навичок у студентів в сфері соціології і психології, підготовка висококваліфікованих фахівців і участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Вступ до спеціальності, Соціологія, Загальна соціологія, Основи біології та генетики людини, Психофізіологія, Історія соціології, Етносоціологія, Соціологія релігії, Соціологія освіти і науки, Соціологія масової комунікації, Соціологія економіки, Соціологія девіантної поведінки, Сучасні теорії раціонального вибору та суспiльної політики, Теорiя вибору, Соціологія сім'ї та молоді, Соціальна стратифікація, Парадигми соціально-політичної рацiональностi, Парадигми соціально-політичної реальності, Сучасні соціологічні теорії, Соціальне проектування і соціальна інженерія, Методика викладання соціології, Кількісні методи в соціології, Якісні методи в соціології, Обробка і аналіз результатів соціологічного дослідження, Соціологія культури, Соціологія моди, Соціологія міста, Соціологія права, Соціологія інтернету, Соціологія критичних ситуацій, Соціологія конфлікту, Соцiологiя управлiння, Електоральна соціологія, Організаційна поведінка, Соціологічні концепції глобалізації, Соціологія особистості, Основи науково-дослідної роботи в галузі соціології, Теорія соціальних змін, Методологія та методи соціологічних досліджень, Екзистенціальна соціологія, Візуальна соціологія, Соціологія емоцій, Соціально-політичні процеси, Загальна психологія, Психологія, Історія психології, Вікова психологія, Соціальна психологія, Політична психологія, Юридична психологія, Судова психологія, Основи психіатрії, Нейропсихологія, Психологія управління, Психологія особистості, Експериментальна психологія, Екстремальна та кризова психологія, Порівняльна психологія, Соціальна статистика та демографія, Практикум із загальної психології, Соціологія критичних ситуацій, Соціальна статистика та демографія, Соціально-політична статистика та демографія.

На кафедрі викладається досить багато навчальних дисциплін, кількість яких зростатиме з кожним роком, в результаті подальшого набору психологів. Все це обумовлює необхідність використання у навчальному процесі інноваційних методів навчання. Саме тому, сьогодні впроваджуються у навчальний процес інтерактивні тренінгові методи навчання в лекційні та, особливо в практичні заняття, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, моделювати майбутні професійні ситуації, зробити навчальні заняття більш ефективними, емоційно насиченими і, головне корисними для майбутньої практичної діяльності.