КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дор., 23.а.
Телефон: (048) 719 88 31

E-mail: sport@onua.edu.ua

Графік работи кафедри:
пн. – пт. 8.15 – 17.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
Понеділок: 15.00 – 17.00
П’ятниця: 14.00 – 16.00

завідувач кафедри МОРОЗ

БАРСУКОВА
Тетяна Олександрівна
завідувач кафедри

Фізичне виховання як навчальна дисципліна представлена в Національному університеті «Одеська юридична академія» в гуманітарному розділі навчання як найважливіший компонент цілісного розвитку особистості студента-юриста. Значимість такого розвитку проявляється в гармонізації духовних і фізичних сил, у формуванні у студентів таких загальнолюдських цінностей, як здоров'я, фізичне і психічне благополуччя, фізичну досконалість. Система виховної роботи засобами фізичної культури і спорту сприяє вихованню у здобувачів позитивних психофізичних і психологічних якостей, формуванню їх особистої фізичної культури, позитивній мотивації до занять фізичною культурою і спортом, оволодінню основами правової культури і правових знань в цій області.

Робота на кафедрі фізичного виховання академії ведеться згідно з Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих Навчальних закладах міністерства освіти і науки України. Вся фізкультурно-масова, виховна та спортивна робота в академії спрямована на підтримку здоров'я студентів і формування у них позитивного ставлення до активного способу життя; на організацію навчально-тренувального процесу із застосуванням нових, сучасних технологій; базуючись на спортивній базі, створеної на власній території.

Цей унікальний в Україні спортивний комплекс відразу став популярним серед студентів, викладачів і співробітників університету, які разом з учбовою, педагогічною і науковою роботою активно займаються фізкультурою і спортом. Відтепер вони і інші жителі нашого міста мають умови для зайняття фізичною культурою і різними видами спорту, проводити змагання, активно повноцінно відпочивати і оздоровлюватися. Впродовж становлення Національного університету "Одеська юридична академія" відбувався інтенсивний процес реконструкції, відновлення і розширення її матеріально-технічної бази. На сьогодні - це багатофункціональний розгалужений комплекс сучасних споруд загальною площею більше 79 тисяч кв. метрів, де 13750 кв. метрів виділені під спортивно-оздоровчий комплекс.

Метою фізичного виховання студентів в НУ «ОЮА» є формування фізичної культури майбутнього кваліфікованого фахівця і здатності спрямованого використання різноманітних засобів фізичної культури і спорту для збереження і зміцнення здоров'я студентів, їх психофізичної підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної юридичної діяльності.

Фізичне виховання сприяє збереженню і зміцненню здоров'я, популяризації здорового способу життя, всебічного фізичного розвитку і формування гармонійно розвиненої особистості студента.

Кафедра фізичного виховання в НУ «ОЮА» є однією з кафедр, які ведуть свою історію з моменту заснування академії, і входить до складу факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. Значна частина викладачів кафедри має багаторічний стаж і досвід роботи в закладах вищої освіти, високу педагогічну кваліфікацію. Серед викладачів кафедри 3 кандидата педагогічних наук, 4 доценти, 3 відмінники освіти України, 3 майстри спорту і заслужений тренер України.

Досягнення поставленої мети навчання реалізується за допомогою модернізації та оптимізації навчально-виховного процесу, пошуку інноваційних форм і методів проведення навчальних занять, що сприяють формуванню у студентів усвідомленої мотивації до активного і здорового способу життя.

Введення в навчальний процес оздоровчого фітнесу, бадмінтону, черлідингу, занять по самообороні дозволяє модернізувати навчальний процес, підвищити активність студентів на заняттях. Систематичне проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних свят і днів здоров'я за участю президента НУ «ОЮА» Сергія Васильовича Ківалова, дозволяє популяризувати серед студентів активний, здоровий спосіб життя і заняття різними видами спорту.