КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА
ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

м. Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 49
(048) 719-88-33

trudovoe_pravo@onua.edu.ua

trudovoe_pravo@ukr.net

Графік роботи кафедри з 9:00 до 17:00

Індивідуальні консультації викладачів:
Пн 15:00 до 17:00
Пт 14:00 до 16:00

 

ЧАНИШЕВА
Галія Інсафівна
завідувачка кафедри
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України
заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення була створена в 1997 році на базі кафедр аграрного, екологічного і трудового права Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії.

Зі створенням у квітні 2002 року соціально-правового факультету кафедра разом з кафедрами національної економіки та правової інформатики увійшла до складу соціально-правового факультету, створеного з метою підготовки фахівців з вищою юридичною освітою для роботи в соціальній сфері.

У вересні 2022 кафедра трудового права та права соціального забезпечення увійшла до складу нового факультету адвокатури та антикорупційної діяльності.

Основними напрямами підготовки висококваліфікованих фахівців є сфери праці, зайнятості, соціального захисту населення, управлінської діяльності. Навчальними дисциплінами кафедри для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти є: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальний діалог», «Медичне право», «Міжнародно-правове регулювання праці», «Охорона праці», «Охорона сім’ї та дитинства», «Захист прав у сфері охорони здоров'я», «Захист прав у сфері охорони праці», «Захист прав у сфері освіти», «Захист права працівників на професійний розвиток», «Правове забезпечення управлінської діяльності», «Корпоративна культура», «Конкурентоспроможність на ринку праці», «Професійний розвиток менеджера», «Кадровий менеджмент», «Антидискримінаційне законодавство», «Антидискримінаційний менеджмент»;

для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти: «Захист трудових прав», «Трудові правовідносини та їх суб’єкти», «Соціальне право», «Соціальне право та право зайнятості», «Методологія та організація наукових досліджень», «Правове забезпечення проектної діяльності», «Антидискримінаційний менеджмент», «Альтернативне вирішення спорів», «Управління проектами в соціальній сфері»;

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти: «Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів», «Реформа трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції».

Для здобувачів фахової передвищої освіти Фахового коледжу НУ«ОЮА» викладаються такі навчальні дисципліни, як «Трудове право» та «Право соціального забезпечення».