КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НУ«ОЮА»

 

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 400.

E-mail: crimlaw_if@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
понеділок-п’ятниця - 9:00-17:00

ЮРЧИШИН
Віталій Дмитрович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра кримінального права та кримінології входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання.

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

 Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України», «Кваліфікація корупційних злочинів», «Протидія транснаціональній злочинності», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки» та ряд інших спеціальних курсів. Викладання зазначених фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими, правоохоронними та правозахисними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів прокуратури, поліції та суду. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України.