Персоналії
кафедри

 

Ківалов Сергій Васильович – президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор кафедри

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=9Q4HtdkAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213836052

Web of Science ResearcherID AAG-7107-2019

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-4651-1805

 

Біла-Тіунова Любов Романівна – доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: адміністративне право, проблеми адміністративного права, публічна служба.

Напрям наукових інтересів: теорія адміністративного права і процесу, право публічної служби.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?user=Vj_WwmAAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211477392

Web of Science ResearcherID: ABB-3811-2021

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-7886-793X

 

Латковська Тамара Анатоліївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових досліджень – проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування, бюджетне право та бюджетний процес, правове регулювання банківської діяльності, теоретичні та практичні проблеми удосконалення фінансового законодавства.

Викладає навчальні дисципліни: фінансове право, податкове право, банківське право.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=xIFB2S0AAAAJ

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-3159-5994

 

Осадчий Анатолій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право, адміністративний процес.

Напрям наукових інтересів: адміністративне процесуальне право, адміністративно-процедурне право.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ifpqpn8AAAAJ

Web of Science ResearcherID: ABB-3811-2021

Orcid iD: https://orcid.org/000-0002-4930-3403

 

Козачук Діана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право, адміністративний процес

Напрям наукових інтересів: адміністративний процес, заохочення в публічному адмініструванні.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=X0aN67EAAAAJ

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-3700-0341

 

Сідор Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: фінансове право, судова бухгалтерія та організація фінансового контролю в Україні.

Напрям наукових інтересів: проблеми правового регулювання бюджетного процесу в Україні.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=jIuheH4AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=mylist&display= basic

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-3217-1707

 

Голоядова Тетяна Олексіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: фінансове право України, податкове право України, судова бухгалтерія.

Напрям наукових інтересів: використання медіації для вирішення податкових спорів в України, сучасний стан електронних перевірок у системі податкового контролю.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=2XzUZi8AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215874391

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-4864-1312

 

Закаленко Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни що викладаються: дисципліни адміністративно-правового циклу.

Напрям наукових інтересів: адміністративно-процесуальне право.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=OeuKCTQAAAAJ

Web of Science ResearcherID: ABB-3927-2021

Orcid iD: https://orcid.org/ 0000-0002-1287-8203

 

Стрельников Андрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право.

Напрям наукових інтересів: адміністративне право.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=cFZF-L0AAAAJ

Web of Science ResearcherID: ABB-3827-2021

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-7975-5611

 

Неугодніков Андрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрям наукових інтересів: теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=XD01mWcAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211475589

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-4631-7738

 

Тодощак Олег Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: Адміністративе право, Організація державної служби в Україні, Адміністративна відповідальність

Напрям наукових інтересів: теорія управління, адміністративе право і процес; финансове право

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=-kQxrl0AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220894632

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0988-9259

 

Койчева Ольга Семенівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: фінансове право, податкове право.

Напрям наукових інтересів: фінансове право, фінансовий і податковий контроль, податкове планування та оптимізація.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=U6j4H-0AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211397662

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-5885-746X

 

Корнута Людмила Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративно-правового циклу.

Напрям наукових інтересів: публічне управління, державна служба, державні службовці.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uE5h85oAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219129388

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-7130-6347?lang=ru

 

Панфілов Олег Євгенович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук  

Дисципліни що викладаються: адміністративне право і процес.

Напрям наукових інтересів: адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення, IT-технології у фінансовому праві.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=6BzRaT8AAAAJ

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-1736-1649

 

Хамходера Олег Петрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право, публічне адміністрування, проблеми публічного адміністрування, право в публічному управлінні, публічні закупівлі, концепти приватного і публічного права в умовах інтеграційних процесів.

Напрям наукових інтересів: публічне адміністрування; адміністративно-правовий статус публічних адміністрацій та інші проблеми загального адміністративного права; адміністративно-деліктне право; етика на публічній службі; адміністративно-правові засоби протидії корупції; децентралізація

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LwooUCoAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220891746

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-8956-0263

 

Сандул Яна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право України;

Напрям наукових інтересів: адміністративне право, виконавчі органи місцевих рад як суб’єкти адміністративного права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ziO4m3cAAAAJ

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-6823-7990

 

Фролова (Білокур) Євгенія Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право; адміністративне процесуальне право, адміністративний менеджмент

Напрям наукових інтересів: адміністративне право, адміністративний процес, публічне адміністрування, адміністративний менеджмент

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QZSa4F4AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211396408

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-9006-9444

 

Маслова Яна Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право

Напрям наукових інтересів: проблеми адміністративного права, адміністративне реформування

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?user=C8qI0ekAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Web of Science ResearcherID: ABB-3921-2021

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-6725-7036

 

Даниленко Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, організація державної служби в Україні, взаємодія поліція з органами публічної влади.

Напрям наукових інтересів: проблематика загального адміністративного права; правові засади адміністративного судочинства в Україні; процедура добору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; адміністративно-правові засоби протидії корупції.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=AXF-U8YAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211466461

 
Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни що викладаються: адміністративне право, фінансове право.

Напрям наукових інтересів: адміністративне право; публічне адміністрування; основи державного управління.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=oV9187IAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211411961

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-5343-3756

 

Васильківська Вікторія Владиславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни що викладаються: адміністративне права; організація державної служби.

Напрям наукових інтересів: організація державної служби в Україні; адміністративно-правовий статус державного службовця.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=U5vyg3MAAAAJ

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-9961-9078

 

Сарибаєва Ганна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни що викладаються: цикл адміністративного права і адміністративного процесу, публічне управління.

Напрям наукових інтересів: адміністративне право, адміністративний процес.

Web of Science:  ResearcherID: ABB-3901-2021

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-4492-956Х

 

Слободянюк (Журба) Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни що викладаються: адміністративне право.

Напрям наукових інтересів: державне управління, фізична культура і спорт, органи управління фізичною  культурою і спортом.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?user=kgfWeCwAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Web of Science ResearcherID: ABB-3938-2021

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-9798-7803

 

Негара Родіон Віталійович – асистент кафедри

Дисципліни що викладаються: Адміністративе право, Адміністративне судочинство.

Напрям наукових інтересів: адміністративне право, адміністративне судочинство, адміністративна відповідальність, конкурс у державній службі.

Основные труды:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=VALa3mgAAAAJ

Scopus: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57218307325

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-3942-708X

 

Назарчук Анастасія Валеріївна – лаборант кафедри