Персоналії
кафедри

 

Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: теорія криміналістики, криміналістична тактика, криміналістична методика розслідування.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Проблеми стратегії розслідування злочинів, Інноваційні напрями криміналістичних досліджень, Методика і тактика розслідування злочинів.

 

Аркуша Лариса Ігорівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: здійснення, виявлення та розслідування проявів організованої злочинності та корупційної діяльності, а також легалізації доходів, одержаних від організованої злочинної та корупційної діяльності.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності, Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам, Розслідування транснаціональної злочинної діяльності, Тактика протидії сучасній злочинній діяльності, Виявлення та розслідування корупційних злочинів (у вищих гілках влади).

 

Подобний Олександр Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: боротьба з організованою злочинністю засобами оперативно-розшукової діяльності.

Викладає Основи ОРД, основи слідчої діяльності.

 

Загородній Віктор Євстафійович – ректор Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри

Сфера наукових інтересів: основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур.

Викладає наступні дисципліни: Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива, Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості.

 

Комісарчук Руслан Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: методологія криміналістики, епістемологія криміналістики, філософія криміналістики, аналітична криміналістика, криміналістична технологія, слідча технологія, технологія судового розгляду кримінальних справ, технологія обвинувачення, експертологія, технологічна парадигма криміналістики, криміналістичні форми слідоутворення, криміналістична техніка, криміналістична методика.

Викладає наступні дисципліни: "Виявлення та розслідування злочинів вчинених у сфері економіки"; "Криміналістика"; "Криміналістична адвокатологія"; "Методика розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності"; "Тактика подолання протидії при виявленні та рзслідуванні злочинів вчинених у сфері екооміки"; "Судові експертизи при виявленні та рзслідуванні злочинів вчинених у сфері екооміки".

 

Самойленко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: методика розслідування злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Виявлення і розслідування кіберзлочинів, Протидія кіберзлочинності: криміналістичний аспект, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій, Основи слідчої діяльності.

 

Супруновський Андрій Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: Криміналістичні дослідження, які проводяться в ході судового слідства у кримінальних виробництвах ДТП.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Основи слідчої діяльності, Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості.

 

Сушко Вячеслав Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: судова психіатрія, судова медицина, превентивна юстиція, психо-онкологія, судова психологія, судова сексологія, судова гематологія.

Викладає криміналістику.

 

Бєлік Лариса Степанівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: виявлення та документування корупційних злочинів.

Викладає наступні дисципліни: Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності.

 

Ващук Олеся Петрівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи та практика використання.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Методика і тактика розслідування злочинів, Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості, Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні.

 

Динту Валерія Аркадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочину.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій.

 

Тихоненко Вадим Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: методика розслідування окремих видів злочинів.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Методика і тактика розслідування злочинів.

 

Хижняк Євген Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: особливості розслідування статевих злочинів щодо малолітніх.

Викладає Криміналістику.

 

Цехан Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії і практики оперативно-розшукової діяльності; протидія злочинності у місцях позбавлення волі; використання цифрових доказів у кримінальному провадженні; проблеми методики розслідування злочинів.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика.

 

Чумак Сергій Прокопійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: методика виявлення та розслідування фальсифікації виборів та наркотичних засобів, судові експертизи.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Основи слідчої діяльності, Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, судові експертизи.

 

Гресь Юлія Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: криміналістична тактика, криміналістична технологія, тактика проведення окремих слідчих дій, тактичні операції, діяльність з розслідування злочинів.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Проблеми стратегії розслідування злочинів, Інноваційні напрями криміналістичних досліджень, Методика і тактика розслідування злочинів.

 

Колодіна Анна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні основи криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів; криміналістична технологія.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Методика і тактика розслідування злочинів.

 

Чіпко Наталія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: технологія розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності, Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам.

 

Баланюк Олексій Валентинович – старший викладач кафедри

Сфера наукових інтересів: криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину.

Викладає наступні дисципліни: Криміналістика, Основи слідчої діяльності, Методика і тактика розслідування злочинів.

 

Холод Олег Володимирович – викладач кафедри

Сфера наукових інтересів: особливості виявлення слідів застосування вогнепальної зброї.

Викладає Вогневу підготовку.

 

Загородній Ігор Вікторович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів, пов'язаних з нанесенням тілесних ушкоджень.

Викладає наступні дисципліни: автоматизоване робоче місце слідчого і детектива; поліграф і психофізіологічна діагностика особистості.

 

Єлховський Ігор Вікторович - асистент кафедри

Сфера наукових інтересів: новітні технології поліграфології; психофізіологічні дослідження особистості.

Викладає наступні дисципліни: криміналістика; Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості.

 
Фалінський Павло Миколайович – завідувач криміналістичної лабораторії
 
Ніконович Дмитро Володимирович – старший лаборант кафедри
 
Стаурська Олександра Миколаївна – старший лаборант кафедри
 
Котенжи Олександр Павлович – лаборант кафедри
 
Пишненко Ірина Юріївна - лаборант кафедри