Персоналії
кафедри

 

Дрьомін Віктор Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції

Основні сфери наукових інтересів – методологія сучасної кримінології; інституціональні механізми криміналізації суспільства; кримінальні практики; інституціональна кримінологія; сучасні кримінологічні теорії причин злочинності та практика протидії злочинності; протидія корупції, транснаціональній організованій злочинності, тероризму; кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції; проблеми теорії та практики кримінально-виконавчого права, удосконалення діяльності органів та установ кримінально-виконавчої системи, застосування міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи; теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Дисципліни, які викладає: кримінологія, кримінальне-виконавче право, сучасні кримінологічні теорії та практика протидії злочинності, транснаціональна злочинність, міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарній системі.

 

Мельничук Тетяна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Основні сфери наукових інтересів – теоретичні та практичні аспекти протидії організованій злочинності та її транснаціональним формам; кримінологічне вивчення економічної злочинності та корупції в Україні та світі; методологічні проблеми вивчення тіньової економіки; кримінологічна безпека та кримінологічні основи сучасних стратегій протидії злочинності.

Дисципліни, які викладає:Кримінологія, Протидія транснаціональній злочинності, Кримінологічна безпека економічної діяльності.

 

Мандриченко Жанна Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – кримінологічна віктимологія, кримінологічні основи примирення винного з потерпілим, соціально-правові та кримінологічні теорії альтернатив кримінального покарання; кримінологічна концепція механізмів альтернативного реагування громадських інститутів на злочинність; компаративні характеристики альтернативного вирішення конфліктів.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Віктимологічна профілактика злочинів.

 

Стрелковська Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – кримінологічні аспекти соціальної стратифікації; взаємовплив маргіналізаційних процесів у суспільстві та злочинності; проблеми вивчення організованої злочинності та її соціальної бази; проблеми детермінації та попередження рецидивної злочинності; міграційні процесі в контексті детермінації злочинності. До кола наукових інтересів входять проблеми протидії організованій злочинності, можливості застосування концепції маргінальності у кримінологічній теорії, участь окремих маргінальних груп в злочинній діяльності, а також питання взаємодетермінації соціальної стратифікації та злочинності.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія

 

Марчук Альона Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти класифікації засуджених до позбавлення волі; питання удосконалення норм кримінально-виконавчого законодавства в контексті адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів; проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів поводження з засудженими; кримінологічне обґрунтування диференціації та індивідуалізації виконання покарання.

Дисципліни, які викладає: Кримінально-виконавче право, Права людини у сфері кримінальної юстиції, Сучасні пенітенціарні системи, Запобігання загально-кримінальній злочинності

 

Черкасов Святослав В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів – сучасні пенітенціарні системи, органи та установи виконання покарань, особливості пенітенціарної реформи, кримінологічна концепція альтернативних мір покарання.

Дисципліни, які викладає: Кримінально-виконавче право, Права людини у сфері кримінальної юстиції, Запобігання рецидивній злочинності.

 

Цитряк Віктор Ярославович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів – загальні питання кримінології, проблеми детермінації та запобігання злочинності на сучасному етапі, запобігання корупційній, транснаціональній злочинності та злочинності неповнолітніх, проблеми теорії і практики кримінально-виконавчого права, удосконалення організації і діяльності кримінально-виконавчої системи.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Система суб’єктів запобігання корупції, Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності, Протидія транснаціональній злочинності.

 

Федчун Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів – порушення правил безпеки на транспорті, зокрема морському, як сегменту необережної злочинності; загрози, що виникають при поводженні з джерелами підвищеної небезпеки; людський фактор при порушенні правил безпеки; забезпечення нормального функціонування транспортної системи (стану захищеності від загроз).

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Протидія транснаціональній злочинності.

 

Ізовіта Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів – теоретичні та прикладні проблеми кримінологічного дослідження земельного ринку в Україні, кримінологічна характеристика злочинності в сфері ринку земель та заходи її попередження; питання протидії економічній злочинності та тіньовій економіці, корупції;

кримінологічне дослідження функціонування кримінальних ринків; віктимологічна профілактика та порядок поводження з жертвами злочинів.

Дисципліни, які викладає: Віктимологічна профілактика злочинів, Протидія транснаціональній злочинності, Кримінально-виконавче право.

 

Дикий Олег Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, в.о. деканта факультету кібербезпеки та інформаційних технологій

Сфера наукових інтересів – Злочинність, корислива злочинність, кіберзлочинність, протидія злочинності

Дисципліни, які викладає: Кримінологія; Кримінально-виконавче право; Кримінологічне забезпечення захисту кібербезпеки.

 

 

Чернишов Георгій Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів – кримінологія, злочинність, причини злочинності, протидія злочинності, організована злочинність, транснаціональна злочинність, кіберзлочинність, теорія та практика виконання кримінальних покарань.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Протидія транснаціональній злочинності, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності.

 

Ілько Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри

Сфера наукових інтересів – соціокультурні аспекти детермінації та впливу на злочинність; проблеми детермінації та попередження злочинності неповнолітніх; проблеми кримінологічного вивчення злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; кримінологічні аспекти залежної поведінки; проблеми пенітенціарної психології.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Запобігання злочинності неповнолітніх

 
Соболєва Лариса Григорівна – старший лаборант кафедри
 
Романюк Ганна Олегівна – лаборант кафедри