Персоналії
кафедри

 

Кібік Ольга Миколаївна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України

Сферою наукових інтересів Ольги Миколаївни є питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її складових, зокрема морегосподарського комплексу.

Викладає наступні дисципліни: “Макро- та мікроекономіка”, “Антикризове управління”, “Економічна безпека”, “Управління змінами”, “Економіка та врядування”, “Основи економіки”, “Маркетинг”.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MzTzvSMAAAAJ&hl=uk

 

Отливанська Галина Артурівна – професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Галина Артурівна активно працює над питанням  інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств.

Викладає наступні дисципліни: “Економіка та управління бізнес-структурою”, “Управлінський аналіз та прийняття управлінських рішень”, “Інструменти бізнес-аналізу”, “Економічне обгрунтування інноваційних рішень”, “Менеджмент”.

Основні праці: https://scholar.google.com

 

Слободянюк Ольга Василівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Ольга Василівна активно працює над питанням кругообігу фінансів; перспектив розвитку страхової діяльності та страхового ринку; займається питаннями управління; інновацій менеджменту.

 Викладає наступні дисципліни: «Фінанси, гроші, кредит”, “Фінансовий менеджмент”, “Створення власного бізнесу (тренінг-курс)”, “Основи економіки”, “Страховий менеджмент”, “Економічні основи реклами та ПР”.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=tPP8NasAAAAJ&hl=ru

 

Примаченко Іван Федорович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Іван Федорович активно працює над проблемою розвитку конкурентного середовища.

Викладає наступні дисципліни: “Економіка та врядування”, “Основи економіки”, “Менеджмент”.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8r_kw8YAAAAJ&hl=uk

 

Хаймінова Юлія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

До сфери наукових інтересів Юлії Володимирівни відносяться фінансові інструменти функціонування суб’єктів господарювання.

Викладає дисципліни: “Маркетинг”, “Актуальні проблеми міжнародної економіки та бізнесу”, “Основи економіки”, “Бухгалтерський облік”, “Управління ресурсами”, “Стратегія регіонального розвитку та ефективне місцеве самоврядування”, “Міжнародна економіка”, “Менеджмент організацій”.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OX198g8AAAAJ&hl=uk

 

Котлубай Вячеслав Олексійович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

В’ячеслав Олексійович працює над проблемою розвитку елементів економічної системи, зокрема морегосподарського комплексу України.

Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Стратегічний менеджмент”, “Управління морегосподарським комплексом”, “Розробка та реалізація стратегічних рішень”, “Інноваційне підприємництво  та управління стартап-проектами”, “Проектний менеджмент”, “Розробка конкурентної стратегії (тренінг-курс)”, “Державне управління морегосподарським комплексом”.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XluSKEEAAAAJ&hl=uk

 

Редіна Євгенія Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Євгенія Валентинівна досліджує організаційно-економічний механізм розвитку суб’єктів господарювання, зокрема морського транспорту України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iNl9_2gAAAAJ&hl=uk

 

Калмикова Наталя Юріївна – старший лаборант кафедри