Персоналії
кафедри

 

Томчаковська - фото в.о. завідувачаТомчаковська Юлія Олегівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: порівняльна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, контрастивна лінгвістика. У роботі використовує нові методики викладання іноземних мов і методики оцінки рівня володіння іноземною мовою із врахуванням Загальноєвропейських рекомендацій по мовній освіті.

 

Ладиненко - фото викладачаЛадиненко Альбіна Павлівна – кандидат філологічних наук (доктор філософії), доцент

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: лінгвістика і право, міжнародне право, юридична термінологія, стилістика юридичних текстів, загальне мовознавство.

 

Маслова - фото викладачаМаслова Світлана Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає англійську мову як основну іноземну.

Напрями наукових інтересів: філософія, когнітивна лінгвістика, семантика, та проблеми кодування і декодування англомовного дискурсу.

 

Фрумкіна - фото викладачаФрумкіна Арина Леонівна – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає німецьку мову за професійним спрямуванням, практичний курс німецької мови, граматику та фонетику німецької мови, німецьку мову як другу іноземну та латинську мову

Напрями наукових інтересів: охоплює дослідження практичної і теоретичної фонетики німецької мови, лінгвосинергетика, лінгвістична прагматика, прагмалінгвістика, нейропсіхолінгвістіка, а також питання німецькомовного теледискурса.

 

Чернякова - фото викладачаЧернякова Валерія Олексіївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри

Викладає іспанську як другу іноземну мову та латинську мову.

Напрями наукових інтересів: контрастивна лінгвістика, гендер, дискурс, жіночий політичний дискурс.

 

Коваленко - фото викладачаКоваленко Ніна Олександрівна – старший викладач кафедри

Викладає німецьку мову за професійним спрямуванням та як другу іноземну.

Напрям наукових інтересів: вивчення та удосконалення методів викладання німецької мови за професійним спрямуванням, переклад німецької юридичної термінології та сучасної німецької лексикографії в галузі права.

 

Лесневська - фото викладачаЛесневська Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, а також новації в методиці викладання іноземних мов.

 

Тарасова - фото викладачаТарасова Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри

Викладає французьку мову як другу іноземну та латинську мову.

Напрями наукових інтересів: поезія Горація, а також латинські прислів’я, приказки, крилаті фрази, вирази юридичного характеру з аналогами у французькій, німецькій та англійській мовах.

 

Варецька (Гридюшко) - фото викладачаВарецька (Гридюшко) Ольга Олегівна – викладач кафедри

Викладає німецьку мову за професійним спрямуванням, німецьку мову як другу іноземну.

Напрями наукових інтересів: мультимодальна лінгвістика, порівняльне мовознавство, теорія мовної особистості, когнітивна лінгвістика.

 

Чобан - фото викладачаЧобан Ольга Семенівна – викладач кафедри

Викладає французьку мову за професійним спрямуванням та латинської мови для студентів юридичних спеціальностей. Читає лекційний курс з кримінального права Франції французькою мовою «Droit pénal de la France».

Напрями наукових інтересів: порівняльна лінгвістика, юридичний дискурс, лінгвокультурологія.

 

Видишева - фото викладачаВидишева Ольга Георгіївна – викладач кафедри

Викладає французьку мову за професійним спрямуванням та як другу іноземну, латинську мову.

Напрям наукових інтересів: теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов студентам юридичних спеціальностей.

 

Гладченко - фото асистентаГладченко Ксенія Володимирівна – асистент кафедри

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням. Має Кембриджську кваліфікацію CELTA.

Напрям наукових інтересів: методика викладання іноземних мов

 

Маріно - фото лаборантаМаріно Дар’я Сергіївна – старший лаборант кафедри

Захоплюється вивченням іноземних мов (англійська, німецька).

З 2017 року – лаборант кафедри іноземних мов №2.

 

Марченко - фото лаборантаМарченко Ілона Андріївна – лаборант кафедри

 

Капустіна Таісія Ігорівна – лаборант кафедри