Персоналії
кафедри

 

Петлюченко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, стипендіат фонду імені Олександра фон Гумбольдта (AvH-Stiftung) та "Німецької служби академічного обміну"(DAAD), член «Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики»

Веде практичні заняття з німецької мови за професійним спрямуванням, читає курси лекцій німецькою мовою «Rechtsprache und Juristische Terminologie», «Übersetzung der juristischen Terminologie».

Основні напрями наукових досліджень завідуючої кафедри – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, що включає дослідження в області теорії комунікації, соціолінгвістики, дискурсології, етимології.

 

Ладиненко Альбіна Павлівна – кандидат філологічних наук (доктор філософії), доцент

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: лінгвістика і право, міжнародне право, юридична термінологія, стилістика юридичних текстів, загальне мовознавство.

 

Маслова Світлана Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає англійську мову як основну іноземну.

Напрями наукових інтересів: філософія, когнітивна лінгвістика, семантика, та проблеми кодування і декодування англомовного дискурсу.

 

Томчаковська Юлія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: порівняльна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, контрастивна лінгвістика. У роботі використовує нові методики викладання іноземних мов і методики оцінки рівня володіння іноземною мовою із врахуванням Загальноєвропейських рекомендацій по мовній освіті.

 

Фрумкіна Арина Леонівна – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає німецьку мову як другу іноземну.

Напрями наукових інтересів: охоплює дослідження практичної і теоретичної фонетики німецької мови, лінгвосинергетика, лінгвістична прагматика, прагмалінгвістика, нейропсіхолінгвістіка, а також питання німецькомовного теледискурса.

 

Чернякова Валерія Олексіївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри

Викладає іспанську як другу іноземну мову та латинську мову.

Напрями наукових інтересів: контрастивна лінгвістика, гендер, дискурс, жіночий політичний дискурс.

 

Кащи Олена Ростиславівна – старший викладач кафедри

Викладає німецьку мову як другу іноземну.

Напрями наукових інтересів: методика викладання німецької мови як іноземної в технічних ВНЗ, теорія і практика технічного перекладу, компаративна лінгвістика.

 

Коваленко Ніна Олександрівна – старший викладач кафедри

Викладає німецьку мову за професійним спрямуванням та як другу іноземну.

Напрям наукових інтересів: вивчення та удосконалення методів викладання німецької мови за професійним спрямуванням, переклад німецької юридичної термінології та сучасної німецької лексикографії в галузі права.

 

Лесневська Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрями наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, а також новації в методиці викладання іноземних мов.

 

Тарасова Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри

Викладає французьку мову як другу іноземну та латинську мову.

Напрями наукових інтересів: поезія Горація, а також латинські прислів’я, приказки, крилаті фрази, вирази юридичного характеру з аналогами у французькій, німецькій та англійській мовах.

 

Фокша Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри

Викладає англійську мову як основну іноземну та латинську мову.

Сфера наукових інтересів: компаративістика, лінгвокультурологія, концептологія.

 

Барська Ганна Олександрівна – викладач кафедри

Викладає іспанську мову як другу іноземну та латинську мову.

Напрями наукових інтересів: методика і технології викладання іноземних мов.

 

Васильєва Ольга Олександрівна – викладач кафедри

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрям наукових інтересів: проблеми лінгвістичної та міжкультурної комунікації.

 

Гридюшко Ольга Олегівна – викладач кафедри

Викладає німецьку мову за професійним спрямуванням, німецьку мову як другу іноземну.

Напрями наукових інтересів: мультимодальна лінгвістика, порівняльне мовознавство, теорія мовної особистості, когнітивна лінгвістика.

 

Зайцев Олександр Миколайович – викладач кафедри

Викладає німецьку мову як основну та як другу іноземну, англійську мову за професійним спрямуванням.

Напрям наукових інтересів: дидактичні аспекти викладання юридичної німецької мови, компаративістика, порівняльне мовознавство.

 

Пальцева Валентина Володимирівна – викладач кафедри

Викладає французьку мову за професійним спрямуванням та як другу іноземну мову, латинську мову.

Напрями наукових інтересів: вивчення та удосконалення методів викладання французької мови за професійним спрямуванням, перекладу французької юридичної термінології та сучасної французької лексикографії в галузі права.

 

Чобан Ольга Семенівна – викладач кафедри

Викладає французьку мову за професійним спрямуванням та латинської мови для студентів юридичних спеціальностей. Читає лекційний курс з кримінального права Франції французькою мовою «Droit pénal de la France».

Напрями наукових інтересів: порівняльна лінгвістика, юридичний дискурс, лінгвокультурологія.

 

Видишева Ольга Георгіївна – асистент кафедри

Викладає французьку мову за професійним спрямуванням та як другу іноземну, латинську мову.

Напрям наукових інтересів: теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов студентам юридичних спеціальностей.

Колтунович Ярослава Миколаївна – асистент кафедри

Викладає німецьку мову як другу іноземну.

Напрями наукових інтересів: переклад юридичних текстів, лінгвістичні моделі перекладу.

 

Маріно Дар’я Сергіївна – старший лаборант кафедри

Захоплюється вивченням іноземних мов (англійська, німецька).

З 2017 року ­– лаборант кафедри іноземних мов №2.

 
Окрепкий Роман Ярославович – лаборант кафедри
 
Гасимова Ельміра Габіл кизи – лаборант кафедри