Персоналії
кафедри

 

Голубєва Неллі Юріївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Електронне судочинство, Актуальні питання науки цивільно-процесуального права, Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства, Цивільне право, Проблеми договірного права.

Сфера наукових інтересів: Питання та проблеми, пов’язані із зобов’язальним правом, правом власності, спадковим та сімейним правом, загальнотеоретичні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QildxC4AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/10167/10666.

Web on Science: https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v9i2.243

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3071-4990

 

Андронов Ігор Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Доказування та докази у цивільному судочинстві, Процесуальні документи у цивільному судочинстві, Актуальні питання цивільного процесуального права.

Сфера наукових інтересів: Сутність, значення та види судових рішень в цивільному процесі. Вимоги, які пред’являються до судових рішень. Законна сила судового рішення в цивільному процесі.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaW5Cw0AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593071783.pdf?1594711301

Web on Science: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/276

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7490-3638

 

Волкова Наталія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Основи цивільного судочинства, Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, Виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Питання пов’язані з інститутом представництва у суді, захистом прав та інтересів неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві, а також питання, що стосуються розгляду справ пов’язаних з визнанням особи недієздатною та обмежено дієздатною.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HtZd_QgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4658

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4346-1862

 

Гонгало Регіна Францівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Нотаріат України, Виконавче провадження, Актуальні питання цивільного процесу, Захист прав у цивільному судочинстві, Судовий розгляд цивільних справ, Розгляд окремих категорій цивільних справ.

Сфера наукових інтересів: Трансформація Європейського права в сучасне цивільне процесуальне законодавство України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xloRoz8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1005

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6425-135X

 

Стоянова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Розгляд окремих категорій цивільних справ, Захист прав в ЕСПЛ в цивільному процесі, Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права.

Сфера наукових інтересів:Правова природа окремого провадження, а також процесуальні особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aQDDGkIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9696-6701

 

Цал-Цалко Юлія Юліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права.

Сфера наукових інтересів: Захист прав та інтересів громадянина в суді, заочний розгляд справ в цивільному процесі, особливості наказного провадження.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BI78hHgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4658

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4441-1309

 

Бут Ілля Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Практика ЕСПЛ у цивільному судочинстві, Забезпечення провадження інформаційних технологій у судочинство, Медіація і третейський розгляд, Цивільний процес, Врегулювання спору.

Сфера наукових інтересів: Питання альтернативних засобів захисту цивільних прав, третейського розгляду цивільно-правових спорів, а також виробництв в рамках цивільного процесу, пов’язаних з третейським розглядом (оскарження рішень третейських судів та видачі виконавчого листа на примусове виконання); проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві і європейських стандартів в сфері цивільного судочинства.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aQmte7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v9i2.243

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0001-7887-3504

 

Іліопол Інна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Нотаріат України, Правова статистика, Захист прав власності, Проблеми цивільного процесу

Сфера наукових інтересів: Застосування цифрових технологій у сфері захисту прав людини в апеляційному порядку. Питання організації нотаріальної діяльності в Україні та порядок оскарження нотаріальних дій, відмови у вчиненні нотаріальних дій, нотаріальних актів. 

Основні праці: http://hdl.handle.net/11300/10499         

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science:  https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.233

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4853-4269

 

Полуніна Ольга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Виконавче провадження, Судовий розгляд цивільних справ, Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права.

Сфера наукових інтересів: Питання, пов’язані з роздрібну купівлю-продажем, захистом прав споживачів в суді, зобов’язальне право, а також питання, що стосуються захисту права власності.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=X_7aCukAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1069

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7062-3623

 

Полюк Юлія Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Проблеми цивільного процесу, Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, Розгляд сімейних та спадкових справ.

Сфера наукових інтересів: Право на звернення до суду у цивільному судочинстві.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=73tvQX8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0842-1056

 

Апалькова Інна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах,  Доказування та докази у цивільному судочинстві, Процесуальні документи у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: Касаційний перегляд судових рішень Верховним Судом в еру цифрових технологій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4gbo3LYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/828

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4413-6677

 

Дрогозюк Крістіна Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Проблеми цивільного процесу, Альтернативні засоби захисту цивільних прав, Електронне судочинство.

Сфера наукових інтересів: Доказування в цивільному процесі України та Франції, порівняльна характеристика.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=J_w0i0sAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/10167/10666.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4753-4590

 

Павлова Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Докази та доказування у цивільному судочинстві, Розгляд сімейних та спадкових справ, Альтернативне вирішення цивільних спорів.

Сфера наукових інтересівЕлектронний документ як джерело доказів у цивільному процесі.

Основні праці: http://scholar.google.com.ua/citations?user=eyQTW-gAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1069

 

Притуляк Валерій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, приватний виконавець

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Виконавче провадження, Судовий захист прав у цивільному процесі.

Сфера наукових інтересів: Виконавче провадження, примусове виконання рішення ЄСПЛ, інститут приватних виконавців, цивільно-процесуальні відносини.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9MQkJkYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-24900225

 

Сулейманова Сусанна Рефатівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Медіація, Альтернативні способи вирішення спорів, Судовий захист прав у цивільному процесі.

Сфера наукових інтересів: Електронне судочинство, практика ЕСПЛ у цивільному судочинстві, розвиток цивільного судочинства в умовах інтеграційних процесів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xn0yW9cAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4705

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3958-5558

 

Яніцька Інна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Виконавче провадження, Особливості  розгляду сімейних спорів.

Сфера наукових інтересів: Сімейні правовідносини пов’язані з опікою, піклуванням. Правовідносини пов’язані з усиновленням. Опіка і піклування в зарубіжних країнах. Порівняння з Україною.

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4729-9076

 

Московчук Дмитро Олександрович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Нотаріат України.

Сфера наукових інтересів: Порівняльно-правова характеристика електронних доказів в Європейських країнах та країнах загального права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=g9bm6SoAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/910

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8977-2036

 

Прущак Валерія Євгенівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Стратегія і тактика в цивільному процесі.

Сфера наукових інтересівВрегулювання спору за участі судді у цивільному судочинстві України.

 

Тріпульський Григорій Якович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, директор ООО «Юридичної консалтингової компанії ДЕ-ЮРЕ»

Викладає дисципліни: Цивільний процес, Процесуальні документи у цивільному судочинстві, Стратегія і тактика цивільного процесу.

Сфера наукових інтересів:  Цивільний процес, податкове планування, практика у сфері нерухомості.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HTYNpo8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2251-497Х

 

Сатановська Олена Валентинівна – старший лаборант кафедри

 

Гончарова Віолетта Русланівна – лаборант кафедри

 

Говорун Софія Олегівна – лаборант кафедри