Персоналії
кафедри

 

Шубін Сергій Петрович – завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук

Викладає Соціально-політичні процеси; Юридична психологія; Філософія; Публічна політика;  Історія вчень про державу і право; Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування;  Стратегічне управління; Психологія управління; Практична логіка; Основи соціальних комунікацій

Коло наукових інтересів: політичний менеджмент, політичний маркетинг, державне управління, політичний конфлікт.

 

Сугацька Наталья Василівна – кандидат історичних наук, доцент

Викладає історію держави та права України, історію держави і права зарубіжних країн.

Коло дослідницьких інтересів – історія південно-українського регіону у період Другої світової

війни, історія Голокосту.

 

Білик Наталя Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент

Викладає інформаційні технології в юридичній діяльності, автоматизоване робоче місце слідчого та детектива, забезпечення впровадження інформаційних технологій у судочинство.

Коло наукових інтересів – проблеми інформаційної безпеки, системи дистанційного навчання та інформаційні технології у системі вищої освіти. Займається впровадженням у навчальний процес системи дистанційного навчання xDLS в Internet, системи інформаційних ресурсів, телекомунікаційних засобів, підсистеми керування роботою студента і контролю за її результатами, а також навчально-методичного, програмного і технічного забезпечення.

 

Гомзякова Ольга Юріївна – старший викладач

Викладає іноземну мову (за професійним спрямуванням).

Коло наукових інтересів – комунікативний підхід у системі навчання іноземним мовам.

 

Іжицький Віктор Борисович – старший викладач

Викладає фізичне виховання.

Коло дослідницьких інтересів – проблеми фізичної підготовки студентської молоді; виховання вольових якостей, фізичної та психологічної витривалості спортсменів.

 

Каліцева Олена Вікторівна – старший викладач

Викладає іноземну мову (за професійним спрямуванням), українську мову (за професійним спрямуванням), латинську мову.

Коло наукових інтересів – теорія та методика професійної освіти, медіаосвіта у вищий школі, професійна підготовка юристів.