Персоналії
кафедри

 

Бехруз Хашматулла Набієвич – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни: Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне приватне право, Право Ради Європи, Міжнародне приватне та публічне право сучасності, Сучасні концепції міжнародного права, Міжнародне право розвитку, Філософія міжнародного права, Науково-дослідницький аспірантський семінар.

Напрям наукових інтересів – порівняльне правознавство, ісламське право, історія держави і права зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=0KHjNjcAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science- https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b82dc9bd-ec94-4a7e-b4a5-cb58b5455832-09c8b1e9/relevance/1

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4786-7341

 

Ківалова - фото викладачаКівалова Тетяна Сергіївна – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право

Профілі у міжнародних наукометричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DrNx8t0AAAAJ&hl=uk&citsig=AMD79ooT4UoqSY4vGFnSaZwMCYAmrAlM1A

ORCID iD: orcid.org/0000-0001-7796-1481

 

Аракелян - фото викладачаАракелян Мінас Рамзесович – перший проректор, сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне публічне право

Напрям наукових інтересів: історія адвокатури, порівняльна адвокатура та історія держави і права України

 Основні праці: Профілі у міжнародних наукометричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cL5YwUIAAAAJ&hl=uk

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1107

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1160

 

Андрейченко - фото викладачаАндрейченко Світлана Сергіївна – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності, Міжнародне кримінальне право, Сучасні концепції міжнародного права.

Напрям наукових інтересів: міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини, право міжнародної відповідальності, право міжнародної безпеки

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qA4FYf8AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://fkd.org.ua/article/view/200639/200954

 

Сурілова - фото викладачаСурілова Олена Олексіївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Право Європейського Союзу та Право Ради Європи, Право ЄС, Правові основи діяльності Ради Європи, Витоки та джерела європейської правової традиції.

Напрям наукових інтересів: порівняльне екологічне право, право Європейського Союзу, адміністративне право, права людини, медичне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DRynnSkAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001136.pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7071-6678

 

Акіменко - фото викладачаАкіменко Юлія Юріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Конкурентне право ЄС та в Україні, Право Європейського Союзу та Право Ради Європи, Право ЄС, Інституціональне право ЄС, Міжнародне приватне право, Практика ЄСПЛ, Взаємодія правовї системи ЄС з іншими правовими системами, Система міжнародних економічних правовідносин та право Внутрішнього ринку ЄС, Методика викладання міжнародного приватного права, Інституціональне право ЄС.

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, порівняльне цивільне і комерційне право, порівняльна адвокатура

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=8KMs-vIAAAAJ

 

Бєлогубова - фото викладачаБєлогубова Оксана Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Міжнародне публічне право сучасності, Право завнішніх зносин, Дипломатичне та консульське право, Міжнародне приватне право, Міжнародне приватне та публічне право сучасності, Міжнародне публічне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, дипломатичне та консульське право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ii9nvhQAAAAJ

 

Войтович - фото викладачаВойтович Павло Петрович – доцент кафедри, доктор філософії у галузі права, доцент

Дисципліни, що викладаються: Сучасні концепції міжнародного приватного права, Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародне приватне право, Міжнародне процесуальне право, Міжнародні контракти, Міжнародний цивільний процес, Міжнародне право, Сучасне міжнародне право, Методика викладання міжнародного приватного права

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, зовнішня політика, інформаційні права людини, права держави, право вибору, свобода волі, права людини

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YaVdYZMAAAAJ&hl=uk

 

Грушко - фото викладачаГрушко Мальвіна Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Міжнародне публічне право (основи теорії), Юрисдикція у міжнародному праві, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародна юстиція, Розслідування  міжнародних злочинів, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні.

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право

Основні праці https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x32TPd0AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/636

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5856-8147

 

Жебровська - фото викладачаЖебровська Кристина Артаківна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Теорія міжнародного права, Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, теорія міжнародного право, міжнародний захист прав людини, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D10kR9gAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: : https://www.abacademies.org/abstract/public-danger-and-wrongfulness-as-important-signs-of-administrative-offences-related-to-unauthorized-occupation-of-a-lan-9126.html

 

Мануїлова - фото викладачаМануїлова Катерина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне  право, Міжнародний захист прав людини, Сучасна концепція прав людини: європейське право розуміння, Науково-дослідницький аспірантський семінар

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право, міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Основні праціhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=h3iw-b4AAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/32098299

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3066-4900

 

Пасечник - фото викладачаПасечник Олена Владиславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Право Європейського Союзу та Право Ради Європи, Право Ради Європи, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні.

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, правові системи Європи

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IRph3FEAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79oq_hrVuX-jSwFjkozHv0Y-NBclb3A

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203427867&origin=recordpage

Web of Science: https://publons.com/researcher/4029018/olena-pasechnyk/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2032-1851

 

Харитонов - фото викладачаХаритонов Роман Феліксович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Право міжнародної безпеки, Право Європейського Союзу та Ради Європи, Право Ради Європи, Міжнародне право, Міжнародне міграційне право.

Напрям наукових інтересів: галузева юридична компаративістика, порівняльне правознавство, право Європейського Союзу, міжнародне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5CSWJSgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/43600

 

Цибульська - фото викладачаЦибульська Ольга Юріївна доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Сучасні концепції міжнародного приватного права, Міжнародне приватне право, Міжнародне інвестиційне право, Право міжнародних організацій, Сучасні концепції міжнародного приватного права, Міжнародний комерційний арбітраж

Напрями наукових інтересів: спадкове право країн Європи, договірне право та ЗЕД

Основні праці:https://scholar.google.com/citations?user=N-l7Bt8AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4968410/olha-tsybulska/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5534-4917

 

Владишевська Вікторія Вікторівна – доцент кафедри, доктор філософії в галузі права, помічник ректора

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне кримінальне право, Дипломатичний протокол, Право Ради Європи, Світова політика і міжнародні комунікації, Право міжнародної відповідальності,

Напрям наукових інтересів: дипломатичний протокол, порівняльна адвокатура, міжнародне кримінальне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVv1bFIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4814807/viktoriia-vladyshevska/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9666-5995

 

Гриб - фото викладачаГриб Ганна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: європейська система захисту прав людини, міжнародне правосуддя, порядок вирішення спорів, примирення, медіація

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1197

ORCID iD: https://orcid.org./0000-0002-8464-9821

 

Дронов - фото викладачаДронов Владислав Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне інформаційне право, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне публічне право, Міжнародне медіаправо, Міжнародні відносини і світова політика, Право Європейського Союзу та Ради Європи, Міжнародний захист прав людини, Проблеми захисту прав людини у сучасному міжнародному та європейському праві, Право міжнародних організацій.

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, інформаційне право, механізм держави, освіта

Основні праці https://scholar.google.com.ua/citations?user=t3G6j98AAAAJ&hl

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1458-9963

 

Канєнберг-Сандул - фото викладачаКанєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне публічне право, Історія міжнародного права, Міжнародне правосуддя, Міжнародне публічне право сучасності, Теорія та практика міжнародного права, Методологія та організація наукових досліджень з теоріі та практики міжнародного права, Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права.

Напрям наукових інтересів: історія та теорія держави та права, теорія та практика міжнародного права, право вирішення міжнародних спорів, міжнародне правосуддя

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=353wb_AAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/5e87346b-43a5-4082-9846-d65537e62577-21bc87e9/relevance/1

ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8007-3335

 

Ромащенко - фото асистентаРомащенко Вікторія Андріївна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Порівняльне правознавство, Адвокатура в державах ЄС, Порівняльна адвокатура, Порівняльне цивільне право, Практика Європейського Суду з прав людини

Напрям наукових інтересів: правове регулювання інформаційного суспільства, вплив інформаційних технологій на розвиток правового поля України, країн Європейського Союзу

 

Рябошапченко - фото викладачаРябошапченко Анастасія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Основи дипломатії, Право Ради Європи, Міжнародне публічне право, Міжнародне  право, Сучасне міжнародне право, Проблеми міжнародного права, Міжнародне право.

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародний захист прав людини, історія дипломатії, Європейська дипломатія

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S-R0CxUAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1197

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3369-4016

 

Федорова - фото викладачаФедорова Тетяна Сергіївна – сумісник кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне публічне право сучасності, Історія міжнародного права, Міжнародне кримінальне право, Право Європейського Союзу та Ради Європи, Міжнародне публічне право, Міжнародне  право, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародний захист прав людини, Право Європейського Союзу та Право Ради Європи

Напрям наукових інтересів: міжнародний захист прав людини, історія міжнародного права

 

Гребенюк Дмитро Олегович – асистент кафедри

Дисципліни, що викладаються: Право зовнішніх зносин

Напрям наукових інтересів: право Європейського союзу, порівняльне правознавство

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9682-3017

 

Рудецька Поліна Андріївна – лаборант кафедри