Персоналії
кафедри

 

Бігняк - фото завідувача Бігняк Олександр Валентинович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародний комерційний арбітраж, право захисту споживачів в ЄС та Україні, міжнародне приватне право, приватне право ЄС/ міжнародні контракти

Напрям наукових інтересів: Европейські правові системи, приватне право Європейського Союзу, міжнародне енергетичне право, вирішення міжнародних спорів, практика ЕСПЛ, міжнародний комерційний арбітраж

 

Ківалова - фото викладачаКівалова Тетяна Сергіївна – доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: міжнародне приватне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право

 

Аракелян - фото викладачаАракелян Мінас Рамзесович – перший проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права України, Історія Одеської школи права

Напрям наукових інтересів: історія адвокатури, порівняльна адвокатура та історія держави і права України

 

Акіменко - фото викладачаАкіменко Юлія Юріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: конкурентне право ЄС, право ЄСПЛ, право ЄС, захист прав юридичних осіб в ЄСПЛ, конкурентне право ЄС, конкурентне право в ЄС та Україні, правові системи Європи, вирішення спорів в ЄС та міжнародному праві, міжнародне торговельне право та торговельне право ЄС, порівняльне правознавство

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, порівняльне цивільне і комерційне право, порівняльна адвокатура

 

Андрейченко - фото викладачаАндрейченко Світлана Сергіївна – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародне кримінальне право, міжнародні відносини та світова політика

Напрям наукових інтересів: міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини, право міжнародної відповідальності, право міжнародної безпеки

 

Бехруз - фото викладачаБехруз Хашматулла Набієвич – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: міжнародне право, міжнародне гуманітарне право

Напрям наукових інтересів: порівняльне правознавство, ісламське право, право Європейського Союзу, теорія та історія міжнародного права, міжнародне гуманітарне право

 

Бєлогубова - фото викладачаБєлогубова Оксана Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Дисципліни, що викладаються: міжнародне право, дипломатичне та консульське право, проблеми міжнародного права

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, дипломатичне та консульське право

 

Василенко - фото викладачаВасиленко Микола Дмитрович – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, доктор фізико-математичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: право Європейського Союзу

Напрям наукових інтересів: порівняльне правознавство, право Європейського Союзу

 

Войтович - фото викладачаВойтович Павло Петрович – доцент кафедри, доктор філософії у галузі права, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародне комерційне право, міжнародний цивільний процес, правові сім’ї Європи, право ради Європи, міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне комерційне право, проблеми міжнародного права, міжнародне публічне право, міжнародне інвестиційне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, зовнішня політика, інформаційні права людини, права держави, право вибору, свобода волі, права людини

 

Гриб - фото викладачаГриб Ганна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються : міжнародний захист прав людини, теорія міжнародного права

Напрям наукових інтересів: європейська система захисту прав людини, міжнародне правосуддя, порядок вирішення спорів, примирення, медіація

 

Грушко - фото викладачаГрушко Мальвіна Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: теорія міжнародного права, міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право

 

Дронов - фото викладачаДронов Владислав Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: міжнародне медіа-право, основи міжнародно-правових стандартів прав людини, міжнародні відносини і світова політика

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, інформаційне право, механізм держави, освіта

 

Жебровська - фото викладачаЖебровська Кристина Артаківна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародне право, теорія міжнародного права, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, теорія міжнародного право, міжнародний захист прав людини, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

 

Ідесіс - фото асистентаІдесіс Ірина Валеріївна сумісник, асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Історія міжнародного права, міжнародне право, міжнародно-правовий захист прав людини, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Напрям наукових інтересів: Історія міжнародного права, міжнародне право, міжнародно-правовий захист прав людини, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

 

Канєнберг-Сандул - фото викладачаКанєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: право розв’язання міжнародних спорів, міжнародне правосуддя, теорія та практика міжнародного права

Напрям наукових інтересів: історія та теорія держави та права, теорія та практика міжнародного права, право вирішення міжнародних спорів, міжнародне правосуддя

 

Мануїлова - фото викладачаМануїлова Катерина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародне право, основи міжнародно-правових стандартів прав людини, міжнародний захист прав людини

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право, міжнародно-правові механізми захисту прав людини

 

Музика - фото асистентаМузика Вікторія Василівна асистент кафедри

Дисципліни, що викладаються: інституційне право ЄС, право внутрішнього ринку ЄС

Напрям наукового інтересу: право ЄС, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, міжнародне правосуддя

 

Пасечник - фото викладачаПасечник Олена Владиславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: правове регулювання охорони здоров’я в Європейському Союзі, право Європейського Союзу, міжнародне та європейське енергетичне право, Право Ради Європи, основи міжнародно-правових стандартів прав людини, методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права, транзитивна юстиція, право СОТ

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, правові системи Європи

 

Ромащенко - фото асистентаРомащенко Вікторія Андріївна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладаються : порівняльне правознавство, адвокатура в державах ЄС, порівняльна адвокатура, порівняльне цивільне право, практика Європейського Суду з прав людини

Напрям наукових інтересів: правове регулювання інформаційного суспільства, вплив інформаційних технологій на розвиток правового поля України, країн Європейського Союзу

 

Рябошапченко - фото викладачаРябошапченко Анастасія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: проблеми міжнародного права, дипломатія Європейського Союзу, зовнішні зносини Європейського Союзу, історія дипломатії, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, Міжнародний захист прав людини, історія дипломатії, Європейська дипломатія

 

Сурілова - фото викладачаСурілова Олена Олексіївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: право Європейського Союзу, порівняльне правознавство, право Ради Європи, витоки та джерела Європейської культури

Напрям наукових інтересів: порівняльне екологічне право, право Європейського Союзу, адміністративне право, права людини, медичне право

 

Федорова - фото викладачаФедорова Тетяна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: міжнародно-правові механізми захисту прав людини, міжнародний захист прав людини, історія міжнародного права, міжнародне право

Напрям наукових інтересів: міжнародний захист прав людини, історія міжнародного права

 

Форманюк - фото викладачаФорманюк Вікторія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: порівняльне правознавство, інституційне право ЄС, моніторинг та встановлення фактів в міжнародному праві, теорія та практика міжнародного права, основи міжнародно-правових стандартів прав людини, міжнародний захист прав людини, методологія інтеграційних процесів, міжнародне кримінальне правосуддя, право Ради Європи

Напрям наукових інтересів: порівняльне правознавство, право Європейського Союзу, право внутрішнього ринку ЄС

 

Харитонова - фото викладачаХаритонова Олена Іванівна сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: джерела європейської правової культури, міжнародні відносини і світова політика

Напрямок наукових інтересів: теорія права інтелектуальної власності, правовідносини інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми корпоративного права, міжнародні відносини, світова політика

 

Харитонов - фото викладачаХаритонов Роман Феліксович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: порівняльне правознавство, міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: галузева юридична компаративістика, порівняльне правознавство, право Європейського Союзу, міжнародне право

 

Хендель - фото викладачаХендель Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародне правосуддя, міжнародне гуманітарне право

Напрями наукових інтересів: міжнародне право прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право охорони здоров’я/міжнародне медичне право

 

Цибульська - фото викладачаЦибульська Ольга Юріївна доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне приватне право

Напрями наукових інтересів: спадкове право країн Європи, договірне право та ЗЕД

 

Чайковський - фото викладачаЧайковський Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: міжнародні відносини і світова політика, історія міжнародного права, міжнародне право розвитку, моніторинг та встановлення фактів в міжнародному праві, проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності, вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права, міжнародно-правові вчення

Напрям наукових інтересів: питання теорії й історії міжнародного права, філософія міжнародного права, міжнародне міграційне право, права людини в епоху глобалізації, міжнародні відносини і світова політика

 

Хижняк - фото лаборантаХижняк Дар’я Сергіївна старший лаборант кафедри

 

Пікалова - фото лаборантаПікалова Дар`я Костянтинівна – лаборант кафедри