Персоналії
кафедри

 

Бігняк - фото завідувача Бігняк Олександр Валентинович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне приватне право, Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародне публічне право

Напрям наукових інтересів: європейські правові системи, приватне право Європейського Союзу, міжнародне енергетичне право, вирішення міжнародних спорів, практика ЄСПЛ, міжнародний комерційний арбітраж

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Bzg8I5wAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43320809

ORCID iD https://orcid.org/ 0000-0002-4079-9940 0000-0002-4079-9940

 

Ківалова - фото викладачаКівалова Тетяна Сергіївна – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право

 Основні праці: Профілі у міжнародних наукометричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eKglbA8AAAAJ&hl=uk

ORCID iD: orcid.org/0000-0001-7796-1481

 

Бабін Борис Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Сучасне міжнародне право, Історія міжнародного права, Право міжнародних організацій, Міжнародне публічне право, Сучасні концепції міжнародного права, Витоки та джерела європейської правової традиції, Міжнародне право розвитку

Напрям наукових інтересів: кваліфікація геноциду, колективні права, конвенційні органи контролю, права внутрішньо переміщених осіб, права корінних народів, права моряків, право на розвиток, протидія дискримінації у міжнародному праві, режим тимчасово окупованих територій, односторонні санкції у міжнародному праві

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=gLgrM9wAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223126644

ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9317-3845

 

Аракелян - фото викладачаАракелян Мінас Рамзесович – перший проректор, сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права України, Історія Одеської школи права

Напрям наукових інтересів: історія адвокатури, порівняльна адвокатура та історія держави і права України

 Основні праці: Профілі у міжнародних наукометричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cL5YwUIAAAAJ&hl=uk

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1107

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1160

 

Акіменко - фото викладачаАкіменко Юлія Юріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Право ЄС, Право Ради Європи, Конкурентне право ЄС та в Україні, Міжнародне публічне право сучасності, Практика ЄСПЛ, Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами, Конкурентне право в ЄС, Міжнародне публічне право

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, порівняльне цивільне і комерційне право, порівняльна адвокатура

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=8KMs-vIAAAAJ

 

Андрейченко - фото викладачаАндрейченко Світлана Сергіївна – сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини, право міжнародної відповідальності, право міжнародної безпеки

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qA4FYf8AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://fkd.org.ua/article/view/200639/200954

 

Бєлогубова - фото викладачаБєлогубова Оксана Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Міжнародне публічне право, Право зовнішніх зносин, Міжнародне приватне та публічне право сучасності

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, дипломатичне та консульське право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ii9nvhQAAAAJ

 

Владишевська Вікторія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, помічник ректора

Дисципліни, що викладаються: Дипломатичний протокол, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне право, Міжнародне інвестиційне право, Право зовнішніх зносин, Міжнародне публічне право, Міжнародні відносини та світова політика, Право Ради Європи, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні

Напрям наукових інтересів: дипломатичний протокол, порівняльна адвокатура, міжнародне кримінальне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVv1bFIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4814807/viktoriia-vladyshevska/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9666-5995

 

Войтович - фото викладачаВойтович Павло Петрович – доцент кафедри, доктор філософії у галузі права, доцент

Дисципліни, що викладаються: Конкурентне право в ЄС, Міжнародне право, Право міжнародних договорів, Міжнародне приватне право, Міжнародний комерційний арбітраж/Міжнародні контракти, Міжнародний цивільний процес, Методика викладання міжнародного приватного права, Міжнародне публічне право сучасності

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, зовнішня політика, інформаційні права людини, права держави, право вибору, свобода волі, права людини

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YaVdYZMAAAAJ&hl=uk

 

Гребенюк Дмитро Олегович – асистент кафедри

Дисципліни, що викладаються: Міжнародний захист прав людини, Міжнародне право, Сучасне міжнародне право, Міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: право Європейського союзу, порівняльне правознавство

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9682-3017

 

Гриб - фото викладачаГриб Ганна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Історія дипломатії, Міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: європейська система захисту прав людини, міжнародне правосуддя, порядок вирішення спорів, примирення, медіація

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1197

ORCID iD: https://orcid.org./0000-0002-8464-9821

 

Грушко - фото викладачаГрушко Мальвіна Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародна юстиція, Міжнародний захист прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право

Основні праці https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x32TPd0AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/636

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5856-8147

 

Дронов - фото викладачаДронов Владислав Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне інформаційне право, Міжнародне медіа-право, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне та європейське інформаційне право, Міжнародно-правові механізми захисту прав людини/International human rights protection

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, інформаційне право, механізм держави, освіта

Основні праці https://scholar.google.com.ua/citations?user=t3G6j98AAAAJ&hl

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1458-9963

 

Жебровська - фото викладачаЖебровська Кристина Артаківна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Теорія міжнародного права, Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, теорія міжнародного право, міжнародний захист прав людини, основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D10kR9gAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: : https://www.abacademies.org/abstract/public-danger-and-wrongfulness-as-important-signs-of-administrative-offences-related-to-unauthorized-occupation-of-a-lan-9126.html

 

Канєнберг-Сандул - фото викладачаКанєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Право вирішення міжнародних спорів, Міжнародне публічне право, Міжнародне правосуддя, Міжнародне публічне право сучасності, Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права, Право ЄС

Напрям наукових інтересів: історія та теорія держави та права, теорія та практика міжнародного права, право вирішення міжнародних спорів, міжнародне правосуддя

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=353wb_AAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/5e87346b-43a5-4082-9846-d65537e62577-21bc87e9/relevance/1

ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8007-3335

 

Мануїлова - фото викладачаМануїлова Катерина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Сучасне міжнародне право, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Захист прав ЄСПЛ у міжнародному праві, Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне приватне право, міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Основні праціhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=h3iw-b4AAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/32098299

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3066-4900

 

Музика - фото асистентаМузика Вікторія Василівна асистент кафедри

Дисципліни, що викладаються: Міжнародне право, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне кримінальне право, Історія міжнародного права, Практика ЄСПЛ, Конкурентне право в ЄС, Міжнародна юстиція

Напрям наукового інтересу: право ЄС, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, міжнародне правосуддя

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=iryx7AsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79ooIE6-qhruXmV7wT80S1BGt2m2Y3Q

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6907-0280

 

Пасечник - фото викладачаПасечник Олена Владиславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Право ЄС, Міжнародне та європейське енергетичне право, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні, Право СОТ, Міжнародне інвестиційне право

Напрям наукових інтересів: право Європейського Союзу, правові системи Європи

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IRph3FEAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79oq_hrVuX-jSwFjkozHv0Y-NBclb3A

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203427867&origin=recordpage

Web of Science: https://publons.com/researcher/4029018/olena-pasechnyk/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2032-1851

 

Ромащенко - фото асистентаРомащенко Вікторія Андріївна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Порівняльне правознавство, Адвокатура в державах ЄС, Порівняльна адвокатура, Порівняльне цивільне право, Практика Європейського Суду з прав людини

Напрям наукових інтересів: правове регулювання інформаційного суспільства, вплив інформаційних технологій на розвиток правового поля України, країн Європейського Союзу

 

Рябошапченко - фото викладачаРябошапченко Анастасія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Історія дипломатії, Міжнародне право, Міжнародний захист прав людини, Практика ЄСПЛ, Міжнародне право

Напрям наукових інтересів: міжнародне право, міжнародний захист прав людини, історія дипломатії, Європейська дипломатія

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S-R0CxUAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1197

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3369-4016

 

Сурілова - фото викладачаСурілова Олена Олексіївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Право ЄС, Право Ради Європи, Правові основи діяльності Ради Європи

Напрям наукових інтересів: порівняльне екологічне право, право Європейського Союзу, адміністративне право, права людини, медичне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DRynnSkAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001136.pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7071-6678

 

Федорова - фото викладачаФедорова Тетяна Сергіївна – сумісник кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Право міжнародних організацій, Право ЄС, Сучасне міжнародне право, Міжнародне публічне право, Історія міжнародного права

Напрям наукових інтересів: міжнародний захист прав людини, історія міжнародного права

 

Форманюк - фото викладачаФорманюк Вікторія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Інституціональне право ЄС, Захист прав ЄСПЛ в міжнародному праві, Практика ЄСПЛ, Міжнародне право, Право Ради Європи, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Право захисту споживачів в ЄС та Україні, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні

Напрям наукових інтересів: порівняльне правознавство, право Європейського Союзу, право внутрішнього ринку ЄС

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=GYF31e0AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/43602

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/42835

 

Харитонова - фото викладачаХаритонова Олена Іванівна сумісник кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Система цінностей права ЄС, Витоки та джерела європейської правової традиції

Напрямок наукових інтересів: теорія права інтелектуальної власності, правовідносини інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми корпоративного права, міжнародні відносини, світова політика

Основні праці:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221528010

Web of Science: https://publons.com/researcher/4079525/olena-kharytonova/

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9681-9605

 

Харитонов - фото викладачаХаритонов Роман Феліксович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Право міжнародної безпеки, Право ЄС, Право Ради Європи, Міжнародне міграційне право

Напрям наукових інтересів: галузева юридична компаративістика, порівняльне правознавство, право Європейського Союзу, міжнародне право

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5CSWJSgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/43600

 

Цибульська - фото викладачаЦибульська Ольга Юріївна доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Сучасне міжнародне право , Міжнародне приватне право, Міжнародне інвестиційне право, Міжнародний комерційний арбітраж/Міжнародні контракти

Напрями наукових інтересів: спадкове право країн Європи, договірне право та ЗЕД

Основні праці:https://scholar.google.com/citations?user=N-l7Bt8AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4968410/olha-tsybulska/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5534-4917

 

Чайковський - фото викладачаЧайковський Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Міжнародні відносини і світова політика, Сучасне міжнародне право, Історія міжнародного права, Право міжнародних організацій, Міжнародне міграційне право, Міжнародне право розвитку, Право ЄС, Міжнародне публічне право

Напрям наукових інтересів: питання теорії й історії міжнародного права, філософія міжнародного права, міжнародне міграційне право, права людини в епоху глобалізації, міжнародні відносини і світова політика

Основні праціhttps://scholar.google.com.ua/citations

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: : https://orcid.org/0000-0003-0435-8723

 

Хижняк - фото лаборантаХижняк Дар’я Сергіївна – старший лаборант кафедри

 

Рудецька Поліна Андріївна – лаборант кафедри