Персоналії
кафедри

 

Горбаченко Станіслав Анатолійович – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Викладає дисципліни: «Проектний менеджмент», «Управління ІТ проектами», «Інноваційне підприємництво та управління стартапами», «Лідерство та управління командами».

Сфера наукових інтересів: проектний менеджмент, інноваційне підприємництво, автоматизація бізнес-процесів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B3_Z9UAAAAJ&view_op=list_works&is_public_preview=1&user=15i8P2UAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8442-9581

 

Василенко Микола Дмитрович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Фізика», «Аудит, контроль та безпека даних», «Системи штучного інтелекту», «Теорія інформації та кодування», «Інтелектуальний аналіз даних», «Дослідження загроз кібербезпеки», «Аналіз шкідливого програмного забезпечення».

Сфера наукових інтересів: фізика, системи штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз даних.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R33MsYEAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8555-5712

 

Стрелковська Ірина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Senior member IEEE

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Математичний аналіз», «Чисельні методи», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дискретна математика», «Теорія масового обслуговування», «Математичні методи в наукових дослідженнях», «Спеціальні розділи математичного апарату досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці».

Сфера наукових інтересів: Дослідження аналітичних сплайнів в областях з квазіконформною границею, застосування сплайн- та вейвлет-апарата в теорії зв’язку, тензорного аналізу для рішення задач телекомунікацій. Започаткована наукова школа «Теоретичні основи інфокомунікацій на базі тензорного аналізу, сплайн- та вейвлет-функцій».

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1813-0554

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505513828 34 публікаціъ, індекс Гірша h = 7, цитування - 115

Web of Science / Publons https://publons.com/researcher/3596081/irina-strelkovskaya/29 публікацій, індекс Гірша h = 2, цитування - 16

Google Academy https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lsJ41VgAAAAJ& view_op= list_works&sortby=ubdate 126 публікацій, індекс цитування h = 8/6, цитування - 255

 

Бойко Віктор Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Захист даних», «Сучасні веб-фреймворки (Flask, Django, Pyramid, Zend)», «Сучасні веб-фреймворки та розподілені системи веб-простору», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Низькорівневе програмування та злом систем», «Операційні системи», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Системний аудит та виявлення вторгнень», «Інфраструктура програмування тестування ПЗ», «Безпека сучасних веб-фреймворки (Flask, Django, Pyramid, Zend)», «Кібернетична безпека».

Сфера наукових інтересів: операційні системи, захист даних, сучасні веб-фреймворки та розподілені системи веб-простору, системний аудит та виявлення вторгнень.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WPGNF5AAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: http://www.orcid.org/0000-0001-5929-657X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191413326

 

Кухаренко Сергій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: «Аналіз великих даних», «Комплексні системи контролю та управління доступом», «Управління та організаційне забезпечення КБ», «Захист баз даних».

Сфера наукових інтересів: аналіз великих даних, захист баз даних.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=k0A9MYQAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7100-6408

 

Бакуніна Олена Валеріївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей».

Сфера наукових інтересів: захист інформації на основі скоєних алгебраїчних конструкцій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=An3-84UAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507099221

 

Ахмаметьєва Ганна Валеріївна – доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладаються: «Криптографія», «Аналіз шкідливого програмного забезпечення», «Сховища даних та хмарні технології», «Дискретна математика», «Чисельні методи», «Методи та основи прийняття рішень»

Сфера наукових інтересів: стеганографічний та криптографічний захист інформації, стеганоаналіз, цифрова обробка зображень, вбудовування цифрових водяних знаків в мультимедійні дані

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ufedB&user=ufedBZgAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200117944

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0567-902X

 

Чепурна Олена Євгенівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни, що викладаються:«Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Теорія ігор», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Технології підтримки прийняття рішень».

Сфера наукових інтересів: диференціальна геометрія, математичний аналіз, методи оптимізації та дослідження операцій, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математично-статистичні методи системного аналізу, моделі і методи прийняття рішень, математичне моделювання в наукових дослідженнях

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SNuvrUcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1432-07990000-0002-1432-0799

Researcher ID: N-7575-2015

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5600393310056003933100

 

Баландіна Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія».

Сфера наукових інтересів: математично-статистичні методи системного аналізу.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=JNaotEoAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ОRCHID:https://orcid.org/0000-0002-3121-4517

 

Слатвінська Валерія Миколаївна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Операційні системи», «Захист баз даних», «Теорія інформації та кодування», «Системи штучного інтелекту» «Інфраструктура програмування».

Сфера наукових інтересів: системи штучного інтелекту, кібербезпека.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KUgDQcwAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science Researcher ID M-6526-2018

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57411026200

Publons https://publons.com/wos-op/researcher/1896952/valeria-slatvinska/