Персоналії
кафедри

 

Кормич Борис Анатолійович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Міжнародне митне право», «Інформаційне право», «Європейське митне і податкове право».

Сфера основних наукових інтересів: наближення національного законодавства з питань митної справи до законодавства ЄС; застосування інформаційних технологій у митній справі; базові елементи концепції глобального адміністративного права; джерела сучасних стандартів реалізації митної політики держав та їх детермінованість процесами глобалізації, регіоналізації та приватизації; управління ланцюгами поставок та кластерами у сучасних умовах; вплив міжнародних стандартів на публічне адміністрування діяльності у морських просторах.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=QtTzc5AAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211984380

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41294390

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5948-5944

 

Федотов Олексій Павлович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Організація митного контролю».

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: «Правове забезпечення митної та податкової політики», «Правове забезпечення фіскальної політики в Україні», «Правове регулювання інформаційної діяльності».

Сфера основних наукових інтересів: митний контроль, уніфікація, організація, здійснення формальностей з оглядових операцій у сфері митної справи; публічне управління та адміністрування у сфері митної справи, сутність та особливості функціонування та діяльності митних органів України; спірні аспекти правового статусу декларантів, адміністративно-правова концепція здійснення митної справи; публічне адміністрування у сфері інформаційної діяльності.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=Mp5J25YAAAAJ  

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218830793

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29599841

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7659-3023

 

Аверочкіна Тетяна Володимирівна – завідувач лабораторією кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: «Портове право», «Морське право».

Сфера основних наукових інтересів: адміністративна юрисдикція України у прибережних морських просторах; вплив світових та європейських правових стандартів на публічне адміністрування морської діяльності в Україні, зокрема в умовах триваючого конфлікту на Сході України, тимчасової окупації окремих суходольних та водних територій України; публічне адміністрування режимів прибережних вод.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=PedshOEAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211984337

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41300405

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0652-7658

 

Батанова Людмила Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Міжнародне митне право».

Сфера основних наукових інтересів: адміністрування митних платежів; фінансові аспекти переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон; фінансові гарантії у сфері митної справи.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=egQiReYAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214455912

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/40646570

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1581-478X

 

Гаверський Віталій Валерійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Інформаційне право», «Портове право».

Сфера основних наукових інтересів: правове забезпечення публічного управління у сфері митної справи та морської діяльності; юрисдикція держави у внутрішніх водах; вплив світових та європейських правових стандартів на публічне адміністрування морської діяльності в Україні; служба у митних органах.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=RAbVqaUAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215656916

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41306029

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6229-1275

 

Коваль Наталія Олексіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліна, яка викладається: «Митне право».

Сфера основних наукових інтересів: митні формальності; тарифні та нетарифні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності; заходи офіційного контролю на митному кордоні; переміщення через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=graIu4gAAAAJ&hl

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219355030

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5738-3856

 

Кузнецов Сергій Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: «Морське право», «Морське приватне право».

Сфера основних наукових інтересів: прецедентна практика міжнародних судових інституцій у сфері морського права; басейновий принцип управління водними ресурсами, стандарти ЄС, що застосовуються для внутрішніх водних шляхів в Україні; правове регулювання торговельного мореплавства, оновлення морської доктрини України.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=YUqjGisAAAAJ&hl

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7353-8982

 

Малєєва (Карпенко) Ганна Леонідівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Портове право», «Митне право ЄС»

Сфера основних наукових інтересів: митні формальності; митні процедури; експертиза у митній справі; митна юрисдикція; правове регулювання портової діяльності.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=_HliVrIAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9436-1111

 

Міщенко Ілона Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: «Митне право», «Інформаційне право», «Транспортне право».

Сфера основних наукових інтересів: приватноправові засади у митному праві; публічне управління та правове регулювання у сфері інформаційної діяльності та функціонування транспорту.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rnulG_EAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5373-5057

 

Серафімов Віталій Віталійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліна, яка викладається: «Морське право».

Сфера основних наукових інтересів: морська політика держави; арешти морських суден; правовий режим морських портів України; розвиток портового законодавства.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=X1FwqXkAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218776110

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0436-2071

 

Сергєєв Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліна, яка викладається: «Морське право».

Сфера основних наукових інтересів: морське трудове право; захист прав і законних інтересів моряків; арешти морських суден.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=GmS4lUwAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1741-3683

 

Довбня Анастасія Сергіївна – старший лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: морське право, митне право.

 

Гармаш Аліна Іванівна – лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: митне право.