Персоналії
кафедри

 

Лефтеров Василь Олександрович завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Дисципліни: загальна психологія, юридична психологія, організаційна поведінка, соціологія конфлікту, основи науково-дослідної роботи в галузі соціології.

Сфера наукових інтересів: юридична психологія, психологія діяльності в особливих умовах, теорія і практика психологічного тренінгу, соціальна і організаційна психологія, психологія управління.

Практична діяльність - проведення соціально-психологічних і професійно-орієнтованих тренінгів, психологічний супровід впровадження інтерактивних, імітаційних методів в навчання правоохоронців, рятувальників, лікарів та інших фахівців. Участь в реформуванні Національної поліції України в якості тренера-викладача з професійного навчання різних категорій поліцейських

 

Яковлев Денис Вікторович професор кафедри, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології

Дисципліни: сучасні теорії раціонального вибору та суспільної політики, теорiя вибору, парадигми соціально-політичної реальностi, парадигми соціально-політичної раціональності.

Сфера наукових інтересів: політологія посткомунізму, теорія політичного вибору, е-демократія (електронна демократія), концепція «Людина вибирає».

 

Мельніков Андрій Сергійович доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: історія соціології, якісні методи в соціології, екзистенційна соціологія, cучасні соціологічні теорії, cоціологія критичних ситуацій.

Сфера наукових інтересів: історія і теорія соціології, екзистенційна соціологія, соціологія культури і якісні методи дослідження.

 

Яценко Микола Анатолійович доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: соціальна стратифікація, кількісні методи в соціології, методологія і методи соціологічних досліджень, соціологія економіки, обробка та аналiз результатiв соцiологiчного дослiдження, теорія соціальних змін, cоцiологiя iнтернету.

Сфера наукових інтересів: соціальний капітал як фактор відтворення українського суспільства.

 

Каретна Ольга Олександрівна доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни: вступ до спеціальності, соціологія, соціологія массової комунікації, соціологія сім'ї та молоді, cоціологія культури, електоральна соціологія.

Сфера наукових інтересів: проблеми соціології сім'ї та молоді, молодіжна політика, соціальні комунікації в сучасному суспільстві.

 

Алексенцева-Тiмченко Катерина Cергiївна доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: соціологія релігії, соціологія моди, соціологія особистості, основи демографії та соціальної статистики, соціальне управління.

Наукові інтереси: якісні методи, соціологічні аспекти public relations, соціологія кар'єри.

 

Ігнатьєва Ірина Ігорівна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: загальна соціологія, візуальна соціологія, соціальне проектування і соціальна інженерія, соціологія міста, cоціологія права, методологія викладання соціології.

Сфера наукових інтересів: політичні технології, гендерні дослідження, питання євроінтеграції, психологія соціальної і політичної активності, соціальне проектування і інженерія, інновації в соціальній сфері, соціологія міста, візуальна соціологія.

 

Третьякова Тетяна Миколаївна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: загальна психологія, соцiальна психологія, соціально-політичні процеси, cоцiологія емоцій, соціологія освіти і науки, соціологічні концепції глобалізації.

Сфера наукових інтересів: роль гуманізації у внутрішньодержавних і світових політичних процесах, проблеми реформування вищої освіти та його вплив на формування громадянського суспільства, процеси політичної соціалізації та інституціоналізації.

 

Лазор Катерина Петрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: соціально-політичні процеси, полiтична психологія.

Сфера наукових інтересів: генезис інституту президентства; взаємодія церкви, держави і суспільства; полiтологiчне бачення мiсця православної церкви у взаємовідносинах з міжнародними суб’єктами.

 

Короход Ясміна Джанівна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: історія психології, юридична психологія, етносоцiологiя.

Сфера наукових інтересів: специфіка механізмів і технологій інформаційного впливу в умовах політичного конфлікту.

 

Курова Анастасія Володимирівна старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни: загальна психологія, психологія особистості.

Сфера наукових інтересів: гендерні аспекти і психологічні детермінанти суб'єктивного благополуччя особистості психолога.

 

Форманюк Юлія Валеріївна старший викладач, кандидат психологічних наук

Дисципліни: основи біології та генетики людини, психофізіології, основи психіатрії, нейропсихологія, загальна психологія, вікова психологія, психологія.

Сфера наукових інтересів: нейропсихологія, психологія розвитку, вікова і диференціальна психологія, психосоматика, медична психологія, формування і розвиток емоційного інтелекту, профорієнтація, теорія і практика психологічних ігор

 

Гриньова Алла Василівна – старший лаборант кафедри