Персоналії
кафедри

 

Чанишева Галія Інсафівна – завідувачка кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальний діалог», «Трудові правовідносини та їх суб’єкти», «Реформа трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції».

Основні напрями наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання трудових і соціально-забезпечувальних відносин, колективне трудове право, права людини у сферах праці та соціального забезпечення, соціальний діалог, зарубіжне трудове право, порівняльне трудове право, міжнародне трудове право, трудове право ЄС. Має понад 500 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Eql_5GMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Лагутіна Ірина Вікторівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Захист трудових прав», «Міжнародно-правове регулювання праці».

Основні напрями наукової діяльності: захист трудових прав, форми зайнятості населення, реформування трудового законодавства, майбутнє сфери праці. 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3NIsn0wAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Бориченко Катерина Валеріївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Соціальне право», «Соціальне право та право зайнятості», «Захист трудових прав», «Реформа трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції», «Управління проєктами в соціальній сфері», «Антидискримінаційний менеджмент».

Основні напрями наукової діяльності:. юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист, соціальні ризики, адаптація соціального законодавства України до європейських стандартів. 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dIG5GGIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Гудзь Анна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Захист трудових прав», «Захист права працівника на професійний розвиток», «Договори у сфері праці та соціального забезпечення», «Методологія та організація наукових досліджень», «Захист прав у сфері освіти»..

Основні напрями наукової діяльності: форми та види соціального забезпечення, недержавне соціальне забезпечення, захист трудових прав, захист прав у сфері освіти. Має понад 100 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0QiM_UAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Наньєва Марія Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Захист трудових прав», «Захист прав у сфері охорони праці», «Захист прав у сфері освіти», «Правове забезпечення управлінської діяльності», «Конкурентоспроможність на ринку праці», «Антидискримінаційний менеджмент», «HR», «Корпоративна культура».

Основні напрями наукової діяльності: трудовий договір за законодавством України та зарубіжних країн, вимоги до працівників за законодавством України та зарубіжних країн, правове забезпечення управлінської діяльності.. Має понад 50 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qTH5lQMAAAAJ

 

Пожарова Оксана Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Охорона праці», «Правове забезпечення проектної діяльності», «Антидискримінаційне законодавство», «Захист прав у сфері охорони праці», «Трудові правовідносини та їх суб’єкти», «Антидискримінаційний менеджмент», «Регулювання праці окремих категорій працівників».

Основні напрями наукової діяльності: правове регулювання охорони праці, охорона материнства за законодавством України та зарубіжних країн, правове забезпечення проектної діяльності. Має понад 80 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2i2uv6IAAAAJ

 

Тарасенко Вікторія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Соціальний діалог», «Охорона сім’ї та дитинства», «Медичне право», «Захист прав у сфері охорони праці», «Захист права працівників на професійний розвиток», «Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів», «Професійний розвиток менеджера», «Кадровий менеджмент».

Основні напрями наукової діяльності: охорона здоров’я населення, правове регулювання трудових відносин медичних працівників, форми соціального захисту, державна соціальна допомога. Має понад 100 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6orpaBcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Трюхан Оксана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальний діалог», «Соціальне право», «Міжнародно-правове регулювання праці».

Основні напрями наукової діяльності: правове регулювання соціального діалогу у сфері праці, захист трудових та інших соціальних прав осіб з інвалідністю, правове становище профспілок у сфері праці. Має понад 100 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A4WlMHIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Щукін Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Медичне право», «Управління проєктами в соціальній сфері», «Захист трудових прав», «Захист прав у сфері освіти», «Захист прав у сфері охорони здоров’я», «Альтернативне вирішення спорів».

Основні напрями наукової діяльності: забезпечення трудових прав та інтересів працівників і роботодавця, захист прав пацієнтів, забезпечення зайнятості та працевлаштування. Має понад 50 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z_bRXyQAAAAJ

 

Яцишин Вадим Валерійович – доцент кафедри, доктор філософії (PhD)

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Охорона сім’ї та дитинства».

Основні напрями наукової діяльності: правові аспекти соціального діалогу у сфері праці, економіка праці. Має понад 30 публікацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaA-MxsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Кіліміченко Анна Олегівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право трудового забезпечення».

Основні напрями наукової діяльності: право на зайнятість та його гарантії.

 

Сірякова Анна Андріївна – лаборант кафедри