Персоналії
кафедри

 

Кормич Людмила Іванівна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: паритетна демократія; соціально-політичні прорцеси; національна безпека в глобалізаційних умовах; специфіка політичного розвитку України в світлі євроінтеграційних процесів; євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека.

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: Специфіка політичного розвитку України в світлі євроінтеграційних процесів.

Сфера основних наукових інтересів проблеми теорії та історії політичної науки, проблеми державотворення і паритетної демократії а також питання національної безпеки в глобалізаційних умовах.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dgU7UwcAAAAJ

 
фото викладача Яковлева

Яковлев Денис Вікторович – декан факультету психології, політології та соціології, професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: Теорія вибору, Парадигми соціально-політичної раціональності

Сфера наукових інтересів: теорія вибору, публічний вибір, соціально-політична раціональність, індоктринація, медіатизація.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kc6E95QAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Вітман Костянтин Миколайович – професор кафедри, доктор політичних наук, професор, декан магістратури державної служби, Заслужений працівник освіти України

Дисципліни, які викладаються: етнополітологія

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: Сучасні тенденції етнополітичних процесів

Сфера основних наукових інтересів - дослідження особливостей функціонування моделей етнонаціональної політики країн пострадянського простору.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=lSEYpcUAAAAJ&hl=ru&authuser=1

 

Мамонтова Елла Вікторівна – професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: соціально-гуманітарна політика держави, політико-управлінські відносини в публічній політиці, теорія політичних систем, аналіз публічної політики.

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: Політична символістика

Сфера основних наукових інтересів - соціокультурні аспекти політики; етикет і протокол офіційної публічної комунікації; історія світової політичної думки.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cTEeqx8AAAAJ&hl=uk

 

Кольцов Віталій Михайлович – професор кафедри, доктор політичних наук

Дисципліни, які викладаються: державна політика в сфері сім'ї та молоді, механізми регіональної політики.

Сфера основних наукових інтересів - державна політика в сфері сім'ї та молоді, регіональна політика.

 

Сушко Анатолій Іванович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: політична культура, історія української культури, методика викладання політології.

Сфера основних наукових інтересів - історія та теорія політичної культури, дослідження соціокультурних тенденцій, роль і значення культури в процесах державотворення.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Zjk76lEAAAAJ

 

Пехник Алевтина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: політичний менеджмент, соціально-політичні процеси, політична ідеологія та етика, етнополітологія.

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: Демократичний транзит: сутність та особливості.

Сфера основних наукових інтересів - проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, політичний менеджмент і маркетинг, політичні ідеології, політична етика, етнополітичні процеси.

Основні праці: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=1B1EpSkAAAAJ

 

Козьміних Альона Віталіївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: політичні партії і партійні системи, політичний менеджмент.

Сфера основних наукових інтересів - генезис і функціонування політичних партій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=2&user=DR3hurIAAAAJ

 

Милосердна Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: геополітика, порівняльна політологія, міжнародні організації в сучасній світовій політиці, соціально-політичні процеси, публічна політика.

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: Теоретичні та прикладні аспекти організації організації політичних процесів.

Сфера основних наукових інтересів - проблеми політичного управління та комунікативістики їх роль в політичному управлінні, демократичні перетворення в сучасних геополітичних умовах.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=kbx3Gk4AAAAJ

 

Краснопольська Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: українська та зарубіжна культура.

Дисципліни, які викладаються в аспірантурі: політична регіоналістика.

Сфера основних наукових інтересів - взаємодія громадянського суспільства і держави, а також проблеми гендерної рівності.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=TgJfEh8AAAAJ

 

Кройтор Артем Вікторович – доцент кафедри, кандидат політичних наук, керівник Дискусійного політологічного клубу

Дисципліни, які викладаються: політичні еліти і лідерство, моделі і механізми політичної влади, теорія політичних конфліктів, фундаментальні засади політичних теорій, інноваційні політичні технології.

Сфера основних наукових інтересів - політичні еліти і лідерство, політична влада, політичні партії та внутрішньопартійні відносини, політичні конфлікти.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3imeZ6kAAAAJ

 

Завгородня Юлія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни, які викладаються: соціально-політичні процеси, соціальні механізми захисту прав людини, молодіжна політика в Україні.

Сфера основних наукових інтересів - політичні конфлікти і способи їх розвязання, соціальна політика держави.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O8ij6XMAAAAJ&hl=ru

 

Дзюбенко Юлія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни, які викладаються: партійні системи і політичні партії, соціально-політичні процеси, історія української культури.

Сфера основних наукових інтересів - гібридні політичні режими і авторитарні тенденції в сучасному світі.

 

Іванова Анастасія В'ячеславівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри

Дисципліни, які веде: соціально-політичні процеси, порівняльна політологія, сучасний світовий політичний процес, соціально-політичні механізми реалізації прав людини.

Сфера наукових інтересів: політична толерантність, соціально-політична стабільність.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=og87m9AAAAAJ&hl=uk

 

Прохоренко (Вайєр) Аліна Марленівна асистент кафедри

Дисципліни,які веде: історія української культури, соціально-політичні процеси, реалізація політичної влади: національний та регіональний рівні.

Сфера основних наукових інтересів: політичні технології, інформаційне суспільство.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L_PLDVEAAAAJ

 
Станкова Вікторія Миколаївна – старший лаборант кафедри
 
Жовтан Діана Олександрівна – лаборант кафедри