ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

Писаренко
Марина Олександрівна
в.о. завідувача відділом аспірантури і докторантури
Смірнова
Наталія Романівна
старший інспектор відділу