Персоналії
кафедри

 

Василь Миколайович Юрчишин доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри

Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Судовий контроль у кримінальному судочинстві», «Методика та тактика розслідування злочинів», «Інноваційні напрямки криміналістичних досліджень: теорія та практика».

Коло наукових інтересів: проблеми реформування кримінальної юстиції, кримінального процесу, законодавства про адвокатуру , прокуратуру та судової системи України.

 

Попович Олена Василівна  кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Практика призначення покарань та інших видів кримінально-правового характеру», «Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку», «Проблеми сучасного кримінального права».

Коло наукових інтересів: проблеми застосування ЄСПЛ у кримінальному праві України.

 

Кіцен Наталія Валентинівна  кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Теорія доказів у кримінальному провадженні», «Проведення слідчих (розшукових) дій», «Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Коло наукових інтересів: порівняльне кримінальне процесуальне право.

 

Савченко Василь Антонович  кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Основи слідчої діяльності», «Основи оперативно розшукової діяльності», «Конвенційні злочини», «Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам», «Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності», «Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Кваліфікація злочинів проти правосуддя».

Коло наукових інтересів: порівняльний кримінальний процес.

 

Бабій Алла Юріївна  асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальне виконавче право», «Кримінологія», «Сучасні та пенітенціарні служби».

Коло наукових інтересів: порівняльне кримінальне процесуальне право.

 

Шова Ірина Олександрівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Криміналістика».

Коло наукових інтересів: дослідження процесуальних властивостей показань з чужих слів як джерело доказів у кримінальному процесі.

 

Борідка Яна Володимирівна – лаборант кафедри

Напрям наукових інтересів: кримінальний процес.