Персоналії
кафедри

 

Аркуша Лариса Ігорівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Основні сфери наукових інтересів – виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корупційних зв'язків; виявлення і розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності; слідча діяльність спеціальних підрозділів з протидії організованій злочинності; оперативно-розшукова, негласна слідча (розшукова) та детективна діяльність .

Дисципліни, які викладає: Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності; Теорія та практика досудового розслідування злочинів в умовах протидії; Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії; Забезпечення законності проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HeRQzPEAAAAJ&hl=ru  

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207622874

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29186872?lang=ru_RU

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0422-6416

 

Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Проведення слідчих (розшукових) дій.

Сфера наукових інтересів: процесуальні і криміналістичні аспекти проведення слідчих (розшукових) дій, початок кримінального провадження, заходи кримінально-процесуального примусу, процесуальна самостійність слідчого, загальні умови досудового розслідування, інститут повідомлення про підозру, розслідування тяжких і особливо злочинів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=un5-RdQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3094-7257

 

Дрьомін Віктор Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції

Основні сфери наукових інтересів – методологія сучасної кримінології; інституціональні механізми криміналізації суспільства; кримінальні практики; інституціональна кримінологія; сучасні кримінологічні теорії причин злочинності та практика протидії злочинності; протидія корупції, транснаціональній організованій злочинності, тероризму; кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції; проблеми теорії та практики кримінально-виконавчого права, удосконалення діяльності органів та установ кримінально-виконавчої системи, застосування міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи; теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Дисципліни, які викладає: кримінологія, кримінально-виконавче право, сучасні кримінологічні теорії та практика протидії злочинності, транснаціональна злочинність, міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарній системі.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZDMDIvMAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0627-3213

 

Волошина Владлена Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Захист і представництво в кримінальному провадженні, Сучасні проблеми кримінального та кримінального процесуального права.

Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних питань визначення поняття, системи принципів кримінального провадження, особливості реалізації принципів кримінального провадження на окремих стадіях кримінального процесу.

Основні праці: https://scholar.google.ru/citations?user=QNiZSPkAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8772-4172

 

Гуртієва Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: “Кримінальний процес”, “Судове провадження”, “Судовий розгляд кримінальних справ”, “Судовий захист в кримінальному процесі”

Сфера наукових інтересів: етичні засади діяльності слідчого, кримінальне процесуальне доказування, види процесуальних рішень, підстави та порядок прийняття процесуальних рішень, судове провадження в першій інстанции

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A2CkDcQAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5347-4718

 

Мурзановська Аліна Владиславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: “Кримінальний процес”, “Судове провадження”, “Проблеми вдосконалення кримінального процесуального законодавства”, “Сучасні проблеми кримінального та кримінального процесуального права”.

Сфера наукових інтересів: методологія кримінально-процесуальної науки, сучасний кримінальний процес країн Європи, консенсуальні провадження, джерела кримінального процесуального права, суд присяжних, теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=lnyB1AoAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: AAQ-9162-2020

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8645-0261

 

Пожар Вадим Георгійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Кримінально-процесуальні акти.

Сфера наукових інтересів: суб'єкти кримінального процесу, кримінально-процесуальні рішення.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zaYFl5EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2029-1581

 

Дикий Олег Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій

Сфера наукових інтересів – Злочинність, корислива злочинність, кіберзлочинність, протидія злочинності

Дисципліни, які викладає: Кримінологія; Кримінально-виконавче право; Кримінологічне забезпечення захисту кібербезпеки.

Основні праці:

Профілі у міжнародних наукометричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ESjH26sAAAAJ

 

Смирнов Максим Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Теорія доказів в судовому процесі, Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні, Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні.

Сфера наукових інтересів: міжнародний кримінальний процес, міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, міжнародна правова допомога у кримінальному процесі, використання інформаційних технологій у кримінальному провадженні, технологія відеоконференцзв'язку в кримінальному провадженні.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yE0IpMIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4563-5902

 

Стоянов Микола Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Теорія доказів у кримінальному провадженні, Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні, Адвокат при здійсненні судового контролю у досудовому розслідуванні.

Сфера наукових інтересів: теорія доказів у кримінальному провадженні, захист у кримінальному провадженні.

Основні праці: https://scholar.google.ru/citations?user=1EqD1C4AAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-4948-3288

 

Шилін Денис Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Досудове розслідування.

Сфера наукових інтересів: теорія доказів у кримінальному процесі, доказове право, преюдиція в кримінальному процесі.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iUXSWHcAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8990-3534

 

Федчун Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – необережна злочинність, порушення правил безпеки при поводженні з джерелами підвищеної небезпеки; людський фактор при порушенні правил безпеки; забезпечення нормального функціонування транспортної системи (стану захищеності від загроз); ефективність кримінально-правових засобів в контексті протидії злочинній необережності при порушенні правил безпеки.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики, Кримінально-виконавче право, Протидія транснаціональній злочинності, Детермінація злочинності в Україні

Основні праці:

https://scholar.google.com/citations?user=kSZgrdIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9634-5411

 

Мельничук Тетяна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Основні сфери наукових інтересів – теоретичні та практичні аспекти протидії організованій злочинності та її транснаціональним формам; кримінологічне вивчення економічної злочинності та корупції в Україні та світі; методологічні проблеми вивчення тіньової економіки; кримінологічна безпека та кримінологічні основи сучасних стратегій протидії злочинності.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Протидія транснаціональній злочинності, Кримінологічна безпека економічної діяльності.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cEMZ_XsAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4698-0000

 

Ракіпова (Мудрак) Інна Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес.

Сфера наукових інтересів: судові дебати у генезі національного кримінального судочинства; механізм мовної дії в судових дебатах у кримінальному судочинстві; комунікативний процес в судових дебатах у кримінальному судочинстві; кримінально-процесуальна активність професійних і непрофесійних учасників судових дебатів; судова промова в науці кримінального процесуального права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=q9YlWSAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4113501/inna-mudrak/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2456-0515

 

Підгородинська Анастасія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні

Сфера наукових інтересів: міжнародна співпраця в кримінальному процесі; міжнародний кримінальний процес.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=u5zTf0kAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6822-2409

 

Марчук Альона Ігорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти класифікації засуджених до позбавлення волі; питання удосконалення норм кримінально-виконавчого законодавства в контексті адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів; проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів поводження з засудженими; кримінологічне обґрунтування диференціації та індивідуалізації виконання покарання. Права людини у сфері кримінальної юстиції в контексті практики Європейського суду з прав людини

Дисципліни, які викладає: Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Права людини у сфері кримінальної юстиції, Сучасні пенітенціарні системи,

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bOYZAAcAAAAJ&hl=ru

 

Мандриченко Жанна Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів – кримінологічна віктимологія, кримінологічні основи примирення винного з потерпілим, соціально-правові та кримінологічні теорії альтернатив кримінального покарання; кримінологічна концепція механізмів альтернативного реагування громадських інститутів на злочинність; компаративні характеристики альтернативного вирішення конфліктів.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Віктимологічна профілактика злочинів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B3KbuCYAAAAJ

 

Лукашкіна Тетяна Василівна – доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Теорія доказів у кримінальному провадженні.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, ювенальна юстиція, судове провадження.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GkdTxzAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0867-2242

 

Цитряк Віктор Ярославович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – загальні питання кримінології, проблеми детермінації та запобігання злочинності на сучасному етапі, запобігання корупційній, транснаціональній злочинності та злочинності неповнолітніх, проблеми теорії і практики кримінально-виконавчого права, удосконалення організації і діяльності кримінально-виконавчої системи.

Дисципліни, які викладає: Кримінологія, Система суб’єктів запобігання корупції, Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності, Протидія транснаціональній злочинності, Віктимологічна профілактика злочинів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N5oeSJAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0127-6469

 

Торбас Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні, Захист прав ЄСПЛ у кримінальному процесі, Сучасні проблеми кримінального процесуального права.

Сфера наукових інтересів: досудове розслідування, розсуд у кримінальному процесі.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B6FXj-QAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/3667607/oleksandr-torbas/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1465-4238

 

Степаненко Андрій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Сучасні проблеми кримінального процесуального права, Кримінальний процес європейських країн.

Сфера наукових інтересів: доказове право, стандарти доведення, порівняльне кримінальне процесуальне право, міжнародне кримінальне право та процес.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=QdHvuxcAAAAJ&hl=en

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/1648017/andriy-stepanenko/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8824-2212

 

Завтур Віктор Андрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні, Захист прав ЄСПЛ у кримінальному провадженні, Повноваження слідчого судді, Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права, Судовий захист прав у кримінальному провадженні.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування, заходи забезпечення кримінального провадження, судовий контроль, використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXAm3CsAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/3712754/viktor-zavtur/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7171-2369
 

Бабчинська Тетяна Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес.

Сфера наукових інтересів: право на захист у кримінальному провадженні, реалізація права на захист відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WooM9hIAAAAJ&hl=uk

 

Сидорчук Владислав Васильович – асистент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальний процес» «Журналістське розслідування у протидії злочинності», «Кримінальна журналістика», «PR-практика в кримінальній юстиції»

Сфера наукових інтересів: розслідування корупційних злочинів, правовий статус слідчого при розслідуванні корупційних злочинів, процесуальна незалежність і самостійність слідчого, журналістські розслідування, кримінальна журналістика

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hCgATmQAAAAJ&hl=ru
 

Соболєва Лариса Григорівна – старший лаборант

 
Гриневич Вікторія Юріївна – лаборант кафедри