Персоналії
кафедри

 

Юлінецька - фото завідувача кафедриЮлінецька Юлія Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: « Іноземна мова (академічне писемне мовлення)», «Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту)», «Іноземна мова(аудіювання і професійне мовлення)»

Сфера основних наукових інтересів: загальне та прикладне мовознавство, зокрема дискурсивний аналіз, корпусну лінгвістику, а також низку інших напрямів, як, наприклад,аналіз політичних текстів та онлайн навчання.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3r-SsR4AAAAJ

 

Варєшкіна - фото викладачаВарєшкіна Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Дисципліни, які викладаються: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Лінгвокраїнознавство (Великої Британії)», «Практичний курс англійської мови».

Сфера основних наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Лінгвокраїнознавство

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zZLpEPIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-2184-1007

 

Капінус - фото викладачаКапінус Олена Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри

Дисципліни, які викладаються: «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Практичний курс англійської мови», «Навички професійної комунікації»

Сфера основних наукових інтересів: прикладна лінгвістика; наукова та професійна комунікація англійською мовою; інноваційні методи навчання англійської мови.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dvh-Rl8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-4535-8850

 

Бабій - фото викладачаБабій Оксана Юріївна – старший викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практичний курс англійської мови»

Сфера основних наукових інтересів: дискурсивний аналіз, лексикографію, лінгводидактику, методику викладання іноземних мов

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bdMq7zQAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-0375-7450

 

Алексєєв - фото викладачаАлексєєв Микола Едгардович – старший викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються:  «Практичний курс англійської мови»,  «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Сфера основних наукових інтересів: Професійна підготовка перекладачів, дискурсивний аналіз, теорія та практика перекладу

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&us =lxVFtVsAAAAJ

 

Байло - фото викладачаБайло Іван Яковлевич – старший викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються:  «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Сфера основних наукових інтересів: Застосування лексико-стилистичних засобів англійської мови у перекладі текстів юридичної та медійної сфер. Художній переклад.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nRitVWYAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:                                

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1953-0023

 

Наконечна - фото викладачаНаконечна Оксана Василівна – старший викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються:  «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу», «Навички ділової комунікації»

Сфера основних наукових інтересів: Проблема перекладу та відтворення  англомовної фахової лексики.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2p5KSREAAAAJ

 

Шевченко–Бітенська - фото викладачаШевченко–Бітенська Олена Валентинівна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються:  «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Сфера основних наукових інтересів: мова спеціального призначення; мова законодавства, що є вираженням публічної діяльності органів влади, її офіційної комунікації з національною спільнотою,  актуалізація  специфікованих правових концептосфер (середовищ формування та уживання спеціальних термінів у тій чи іншій підгалузі законодавства);

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7WXM3qoAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science:

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?app=wos&product=CEL&Func=Frame&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&locale=ru-RU&SID=D5TSG2WQ4lLCAOgUpqz&customersID=
Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode
=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000500706400007

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?app=wos&product=CEL&Func=Frame&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&locale=ru-RU&SID=C6LyRXf221EdtBDRV3g&customersID=Publons_CEL&smartRedirect
=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000469996600006

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0845-3114

 

 

Бабятинська - фото викладачаБабятинська Юлія Олександрівна – викладач кафедри

Дисципліни: практичний курс англійської мови

Сфера наукових інтересів: загальна лексикологія, методика викладання іноземної мови.

Дисципліни, які викладаються: практичний курс англійської мови

Сфера наукових інтересів: загальна лексикологія, методика викладання іноземної мови.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MOWhgN4AAAAJ

 

Гусейнова - фото викладачаГусейнова Каміла Сарханівна – викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються:  «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Фонетика англійської мови»

Сфера основних наукових інтересів: загальна лексикологія, методика викладання іноземної мови

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tXTI-LoAAAAJ

 

Бубнов - фото викладачаБубнов Денис Валерійович – викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються:  «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Сфера основних наукових інтересів: методика викладання іноземної мови.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GBpw3E8AAAAJ

 

Анісімова - фото викладачаАнісімова Юлія Павлівна – викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Сфера основних наукових інтересів: загальна лексикологія, методика викладання англійської мови.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=W_f1xZIAAAAJ

 

Явдощук - фото асистента Явдощук Анастасія Андріївна – асистент кафедри

Дисципліни : Практичний курс англійської мови.

Сфера основних наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, юридична термінологія.

 

Чижова - фото лаборантаЧижова Ірина Костянтинівна – лаборант кафедри

Сфера основних наукових інтересів: медіатизація юридичної інформації; офіційно-правовий дискурс; правовий термін.