Персоналії
кафедри

 

Колкутіна Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Викладає дисципліни: cучасна публіцистика, історія української та зарубіжної журналістики, теорія тексту і твору, основи редагування рекламних та PR текстів, сучасні тренди української літератури.

Сфера наукових інтересів: герменевтика, публіцистичний дискурс.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=yxcCc5kAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-3823-8415

 

Кузнєцова Тетяна Василівна – професор кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій,  професор

Викладає дисципліни: міжкультурні комунікації, основи соціальних комунікацій, теорія масової комунікації, теорія соціальних комунікацій, медіаграмотність, соціолінгвістика.

Сфера наукових інтересів: аксіологія соціальних комунікацій, соціолінгвістика, психолінгвістика,міжкультурні комунікації.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://access.clarivate.com

https://lm.facebook.com

 

Маляренко Тетяна Анатоліївна – доктор наук з державного управління, професор кафедри

Викладає дисципліни: конфліктологія, стратегічне управління, інформаційні війни.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, міжнародна безпека, державне управління.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55789828300

https://orcid.org/0000-0002-5346-1180

https://publons.com/researcher/3169568/tetyana-malyarenko/

 

Скалацька Олена Віталіївна – доктор філософських наук, доцент

Викладає дисципліни: філософія інформаційного суспільства, соціокультурний event-менеджмент, Lifestyle-журналістика, аудивізуальні комунікації, академічне письмо.

Сфера наукових інтересів: Lifestyle-журналістика, філософія інформаційного суспільства, мода.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

 

Барабанова Наталія Ростиславівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни: основи соціальних комунікацій, теорія та історія PR, практика PR-діяльності,  іміджологія, міжнародний етикет і протокол та ін.

Сфера наукових інтересів: технології соціальних комунікацій, сучасні PR-технології, компетентнісний підхід до освіти.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ojw8swkAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-5480-2605

 

Пархітько Олег Володимирович – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Викладає дисципліни: журналістські жанри, проблематика в ЗМІ, журналістська етика, вступ до спеціальності, міжнародна журналістика.

Сфера наукових інтересів: політична і спортивна журналістика.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

 

Грушевська Юлія Андріївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності, теорія та історія реклами, теорія і методика рекламної і PR-діяльності, зарубіжна реклама і PR, основи маркетингових комунікацій.

Сфера наукових інтересів: рекламна лінгвістика, прикладні рекламні технології.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=ru&fbclid=IwAR3RkO5YmOX3F7Irl63qTOaYfPyIWfWjQimAVqoscJ9l6OXjLPGR4aVnkqY

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-8598-1711

 

Жугай Віталій Йосипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: теорія і методика журналістської творчості, сучасний медіапростір Європи, Америки та Азії.

Сфера наукових інтересів: журналістська етика, стандарти роботи журналіста, міжнародна журналістика.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-9464-2183

 

Андрєєва Олександра Сергіївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: медіапсихологія,  MediaDiscourse.

Сфера наукових інтересів: шокова реклама, сучасний медіадискурс, культурна журналістика.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

 

Писаренко Лариса Михайлівна – старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: соціологія масових комунікацій, міжкультурна комунікація, медіаграмотність.

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, політична і правова проблематика в ЗМІ.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

 

Меньшикова Жанна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: рекламний менеджмент, організація роботи комунікативних агентств, організація рекламної та PR-компанії.

Сфера наукових інтересів: PR-технології, розвиток нових підходів у ЗМІ.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua

 

Балаян Валерій Вазгенович – старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: телевиробництво, журналістська майстерність, авторське документальне кіно.

Сфера наукових інтересів: сучасне телевиробництво, документальне кіно.

 

Чубук Олег Леонтійович – старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: журналістська майстерність, газетно-журнальне виробництво, спеціалізація: преса, журналстська етика, вступ до спеціальності, політична журналістика, організація роботи прес-служби.

Сфера наукових інтересів: новинна журналістика, інтернет-журналістика. Друкується в УНІАН, Радіо Свобода, Крим. Реалії.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=bYzuRQQAAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8450-158X

 

Владимирський Олег Володимирович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: фотожурналістика, фото в рекламі та PR.

Сфера наукових інтересів: фотожурналістика.

 

Цикановський Денис Ігорович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: радіовиробництво, журналістська майстерність,

Сфера наукових інтересів: радіовиробництво.

 

Болган Валерій Сергійович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: інтернет-журналістика, спеціалізація: нові медіа, практикум з журналістського розслідування.

Сфера наукових інтересів: нові медіа.

 

Хохлова-Покровська Наталя Леонідівна – старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: телевиробництво, ефірне мовлення, спеціалізація: телевиробництво.

Сфера наукових інтересів: телевиробництво.

 

Нестеренко Анжела Петрівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: основи інфографіки, макетування та верстка, рекламний дизайн.

Сфера наукових інтересів: макетування, верстка.

 

Кірінко Ольга Вікторівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: теорія та методика журналістської творчості, проблематика реклами.

Сфера наукових інтересів: рекламний простір міста, психологія комунікацій.

Профілі у міжнародних науково метричних базах:

https://scholar.google.com.ua