Єременко - фото викладача Єременко Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

Викладає такі дисципліни: Філософія, Історія філософії, Світові релігії та культи, Релігієзнавство, Соціальна філософія.

Напрям наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, історія філософії

 

Смазнова - фото викладачаСмазнова Ірина Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Професійна етика, Професійна етика правоохоронних органів, Історія філософії, Філософські основи наукових досліджень, Теоретичні проблеми боротьби з тероризмом.

Напрям наукових інтересів: онтологія права, аксіологія права.

 

Сумарокова - фото викладачаСумарокова Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Логіка, Практична логіка, Логіко-комунікативна культура професійної аргументації, Філософські основи наукових досліджень.

Напрям наукових інтересів: філософія мови, культура аргументації.

 

Капустіна - фото викладачаКапустіна Надія Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Філософія політики, Сучасні філософсько-правові доктрини, Філософські основи наукових досліджень.

Напрям наукових інтересів: філософія права, філософія політики, влада, трансгуманізм, професійна етика юриста.

 

Шамша - фото викладачаШамша Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Професійна етика юриста, Професійна етика соціолога, Соціальна антропологія, Методологія системного підходу і наукових досліджень, Філософська антропологія Етика, Філософські основи наукових досліджень, Етика за професійним спрямуванням

Напрям наукових інтересів: загальна філософія, історія філософії, онтологія, етика, професійна етика юриста, філософська антропологія.

 

Матюшина - фото викладачаМатюшина Інна Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри

Викладає такі дисципліни: Логіка, Практична логіка, Філософія, Філософські основи наук досліджень.

Напрям наукових інтересів: логіка, комунікативна філософія

 

Палій - фото викладачаПалій Оксана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає такі дисципліни: Логіка, Філософія, Практична логіка.

Напрям наукових інтересів: загальна філософія, філософія права, логіка.

 

Токар - фото викладачаТокар Людмила Вікторівна – асистент

Викладає такі дисципліни: Етика за професійним спрямуванням, Практична Логіка

Напрям наукових інтересів: філософія права, самореалізація людини у праці, відчуження як філософська категорія, відчуження праці, етика, прикладні проблеми етики, логіка.

 

Козяр - фото лаборантаКозяр Яна Сергіївна – лаборант

 

Грибіник - фото лаборантаГрибіник Тамара Іванівна – лаборант