Персоналії
кафедри

 

Бакаянова Нана Мезенівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Навчальні дисципліни, що викладаються: Адвокатура України, Адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги, Адвокатська етика.

Сфера наукових інтересів: вдосконалення організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності, проблеми судової влади, засади організації та діяльності прокуратури, організація діяльності Державного Бюро Розслідувань .

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=CDlDNmIAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219476784

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-7669-0576

 

Косюта Михайло Васильович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Навчальні дисципліни, що викладаються: Судові та правоохоронні органи України.

Сфера наукових інтересів: організація та діяльність прокуратури.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZTxbU1wAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-8021-0873

 

Свида Олексій Георгійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, що викладаються: Правоохоронна та правозахисна система України, Судові та правоохоронні органи України, Прокуратура України.

Сфера наукових інтересів: проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні; правовий статус суддів в Україні та державах-членах Європейського Союзу; імплементація європейських стандартів в організації та діяльності прокуратури; адвокатура України.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mzD2HFEAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science:   https://publons.com/researcher/4808275/oleksii-svyda

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-5805-3557

 

Ковальчук Інна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, що викладаються:  Адвокатура України, Судові та правоохоронні органи України.

Сфера наукових інтересів:  вдосконалення  судової влади та органів прокуратури в механізмі захисту прав громадян України.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vdCIICwAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4286-8110

 

Кубаєнко Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, що викладаються: Судові та правоохоронні органи України, Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних інститутів, Публічна служба в Україні, Професійна етика та дисциплінарна відповідальність юриста, Прокуратура України, Адвокатура України.

Сфера наукових інтересів: забезпечення прав та свобод у діяльності правоохоронних органів; проблеми організації та діяльності правоохоронних органів; запобігання та протидія корупції у сфері публічного управління; сучасне поліцейське право та поліцейська діяльність.

Основні праці:  : https://scholar.google.ru/citations?user=XkFQlVAAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202726703

Web of Science:  https://publons.com/researcher/2967196/andrii-kubaienko/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-6648-9764

 

Храпенко Олена Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, що викладаються: Особливості тактики представництва у цивільному судочинстві, Історія адвокатури України, Основи менеджменту юридичної діяльності, Організація та діяльність правоохоронних та судових органів, Адвокатура України, Адвокатура у системі безоплатної правової допомоги, Організаційна структура правової системи, Прокуратура України.

Сфера наукових інтересів: діяльність судових та правоохоронних органів України, адвокатура України, історія адвокатури України,  прокуратура України, менеджмент юридичної діяльності, структура правової системи України.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GnZPd2EAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science:  https://publons.com/researcher/4809597/olena-khrapenko/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5864-0367

 

Кісліцина Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, що викладаються: Судові та правоохоронні органи України, Прокуратура України, Адвокатура України,  Професійна етика та дисциплінарна відповідальність юриста, Адвокатська етика, Організація роботи з документами.

Сфера наукових інтересів: організаційно-правові аспекти діяльності прокуратури, адвокатури та судових органів; удосконалення функцій прокуратури в умовах судово-правової реформи, професійна етика правника, адвокатська етика.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=QZS8oAwAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217157500  

Web of Science:   https://publons.com/researcher/4792297/iryna-kislitsyna/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-7215-0791

 

Кравченко Марина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Навчальні дисципліни, що викладаються: Організація адвокатської практики, Судові та правоохоронні органи України, Адвокатура України, Адвокат в адміністративному судочинстві, Професійна етика та дисциплінарна відповідальність юриста. 

Сфера наукових інтересів: реформування системи судоустрою України; забезпечення єдності судової практики у державі.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mt8AzOwAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-2680-8430

 

Нестерчук Лілія Петрівна – старший викладач кафедри

Навчальні дисципліни, що викладаються: Судові та правоохоронні органи України, Адвокатура України.

Сфера наукових інтересів: вдосконалення та перспективи розвитку організації та діяльності судової влади, правоохоронних органів та адвокатури.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LUX85zcAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217157640

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6124-7910

 

Курганський Олександр Валерійович – старший викладач кафедри

Навчальні дисципліни, що викладаються: Адвокатура України, Судові та правоохоронні органи України, Прокуратура України.

Сфера наукових інтересів: визначення функціонального призначення системи органів прокуратури на сучасному етапі судово-правової реформи в Україні; аналіз засад та підстав створення та ліквідації судів загальної юрисдикції за діючим законодавством.

Основні праці:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OdG7-SUAAAAJ

 

Мерінова Крістіна Русланівна – старший лаборант кафедри