Персоналії
кафедри

 

Крусян Анжеліка Романівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладає: Конституційне право України, Сучасний конституціоналізм в Україні, Конституційний процес, Проблеми конституційного права України, Конституційна юстиція, Проблеми конституційного процесу.

Основні напрями наукових інтересів: конституційне право, муніципальне право, місцеве самоврядування, публічна влада та управління, конституційний процес, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

 

Голосніченко Іван Пантелійович – заступник директора інституту, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Дисципліни, що викладає: Адміністративне право України, Проблеми адміністративного права України.

Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, проблеми адміністративного права, публічне право.

 

Сидор Вікторія Дмитрівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладає: Земельне право України, Аграрне право України, Екологічне право України, Міжнародне право навколишнього середовища, Методологія юриспруденції.

Основні напрями наукових інтересів: земельне право, проблеми удосконалення земельного законодавства, екологічне право, гармонізація екологічного законодавства до вимог ЄС, аграрне право, правове регулювання виробництва якісної та екологобезпечної продукції.

 

Щербак Надія Олександрівна – професор кафедри, доктор історичних наук

Дисципліни, що викладає: Історія української культури, Історія держави і права України, Історія суду і судочинства в Україні, Методологія юриспруденції.

Основні напрями наукових інтересів: проблеми етнонаціональної політики, історія місцевого управління, історія місцевих державних установ, історія суду і судочинства в Україні.

 

Трофанчук Григорій Іванович – професор кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Основи римського приватного права, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу і право.

Основні напрями наукових інтересів: питання державотворення та розвитку права в Україні: історія та сучасність.

 

Чулінда Людмила Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Загальнотеоретична юриспруденція, Права людини в Україні.

Основні напрями наукових інтересів: теорія держави і права, верховенство права, права людини, право Європейського Союзу, тлумачення текстів нормативно-правових актів.

 

Панова Наталя Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Адміністративний процес, Фінансове право України

Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, проблеми теорії і практики державної служби.

 

Заболотна Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладає: Історія міжнародного права, Міжнародне публічне право, Основи правових досліджень, аналізу та письма, Проблеми міжнародного права, Муніципальне право, Право Європейського Союзу, Конституційне гуманітарне право, Органи місцевого самоврядування, Міжнародні контракти.

Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, муніципальне право, адміністративне процесуальне право, адміністративна юрисдикція в Україні, теоретичні проблеми адміністративного процесу в Україні, адміністративні послуги в Україні, міжнародно-правове забезпечення діяльності українських представництв в міжнародних організаціях, міжнародно-правова діяльність дипломатичних представництв, міжнародне право.

Дорогіх Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Господарське право України, Адміністративне право України, Фінансове право України, Проблеми публічного адміністрування.

Основні напрями наукових інтересів: публічне право та інтеграційний розвиток України, засади правового регулювання інтеграційного процесу в Україні, класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації у контексті інтеграційних процесів в Україні, формування приватного права в Україні, стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, особливості Європейської інтеграції України в контексті асоціації України з Європейським Союзом.

 

Бойчук Олександр Васильович – старший викладач кафедри, практикуючий адвокат

Дисципліни, що викладає: Церковне право, Розгляд окремих категорій адміністративних справ в судах, Судовий захист корпоративних права, Складання судових рішень

Основні напрями наукових інтересів: проблеми реформування судової системи України.

 

Бурма Сергій Костянтинович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Міжнародний захист прав людини, Міжнародні відносини та світова політика, Міжнародно-правові механізми захисту прав людини, Міжнародне гуманітарне право.

Основні напрями наукових інтересів: міжнародне процесуальне право, міжнародне правосуддя, право Ради Європи.

 

Крачковський Володимир Сергійович – старший викладач кафедри

Дисципліни, що викладає: Основи правових досліджень, аналізу та письма, Муніципальне право, Загальнотеоретична юриспруденція, Проблеми міжнародного права, Органи місцевого самоврядування.

Основні напрями наукових інтересів: проблеми реформування органів внутрішніх справ України.

 

Маложон Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Історія української культури, Судові та правоохоронні органи України.

Основні напрями наукових інтересів: актуальні питання сьогодення в сфері судоустрою України.

 

Рибачек Валентин Кіндратович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладає: Земельне право України, Екологічне право України, Аграрне право України, Правонормування і мова українського права, Міжнародне право навколишнього середовища, Природоресурсне право України.

Основні напрями наукових інтересів: земельне право, проблеми удосконалення земельного законодавства, екологічне право, гармонізація екологічного законодавства до вимог ЄС, аграрне право, правове регулювання виробництва якісної та екологобезпечної продукції.