Персоналії
кафедри

 

Макодзей Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри

Дисципліни: Іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (друга мова).

Напрям наукових інтересів: Управління якістю вищої освіти в Україні, інклюзивна освіта

 

Костюк Віктор Леонтійович, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни: Трудове право, право соціального забезпечення.

Напрям наукових інтересів:Актуальні проблеми трудового та соціального права.

 

Падалка Ганна Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

Дисципліни: Філософія, Логіка, Практична логіка, Соціологія, Соціально-політичні процеси, Основи соціальних комунікацій.

Напрям наукових інтересів: соціальна філософія, філософія права, соціологія права, соціологія молоді, соціологія соціальних комунікацій.

 

Мельник Володимир Петрович, державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук,доцент кафедри

Дисципліни: Нотаріат України, Право соціального забезпечення, Трудове право, Митні процедури захисту прав інтелектуальної власності

Напрям наукових інтересів:Актуальні проблеми трудового та соціального права

 

Ригованова Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Дисципліни:Іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Теорія та практика перекладу.

Напрям наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, корпусні дослідження мови.

 

Максимович Наталія Юріївна, старший викладач кафедри

Дисципліни: Фізичне виховання, Фізичне виховання (спеціальна підготовка), Вогнева підготовка

Напрям наукових інтересів:фізичне виховання

 

Соколенко Оксана Вадимівна, викладач кафедри

Дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням), Ораторська майстерність, Професійна етика юриста

Напрям наукових інтересів: українська мова

 

Радь Тамара, лаборант кафедри