Персоналії
кафедри

 

Стець Олег Миколайович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, заступник декана Криворізького факультету НУ «ОЮА»

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Загальнотеоретична юриспруденція», «Конституційне право України», «Міжнародне право», «Адвокатура України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Судова медицина та психіатрія», «Проблеми конституційного права», «Порівняльне правознавство», «Проблеми конституційного права», «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне приватне право», «Право ЄС», «Основи правових досліджень і письма», «Основи міжнародно-правових стандартів прав людини».

Сфера наукових інтересів: вивчення адміністративно-правового статусу головного управління державної служби України.

 

Габріадзе Мерабі Рубенович - доцент, кандидат юридичних наук

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Церковне право», «Корпоративне право», «Особливості розгляду сімейних спорів», «Земельне право», «Екологічне право», «Нотаріат України», «Адаптація цивільного законодавства до приватного права ЄС», «Цивільне та сімейне право», «Проблеми цивільного та сімейного права», «Природноресурсове право».

Сфера наукових інтересів: вивчення зобов’язаннь, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи у цивільному законодавстві України.

 

Черниш Тетяна Вікторівна - викладач кафедри

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Митне право», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Методологія юриспруденції», «Церковне право», «Корпоративне право», «Екологічне право».

Сфера наукових інтересів: публічно-правове регулювання морського піратства.

 

Шелудяков Роман Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Захист прав інтелектуальної власності», «Цивільне право», «Проблеми цивільного та сімейного права», «Природноресурсове право», «Особливості розгляду сімейних спорів», «Земельне право», «Екологічне право», «Міжнародне право», «Господарське право», «Господарське процесуальне право».

Є автором наукових статей в сфері дослідження правового регулювання повітряних перевезень, міжнародно-правових стандартів та їх імплементації в Україні.

 

Олюха Віталій Георгійович – професор (сумісно), доктор юридичних наук, доцент

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Господарське процесуальне право», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Відповідальність суб’єктів господарювання в господарській діяльності».

Досліджує проблеми договірного права, правове регулювання капітального будівництва, договір підряду.

 

Білошенко Олена Юріївна – старший викладач кафедри (сумісно)

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Загальнотеоретична юриспруденція», «Конституційне право», «Основи правових досліджень аналізу та письма».

Сфера наукових інтересів: загальнотеоретична юриспруденція, держава і соціальний компроміс

 

Лесковова-Годлевська Юлія Кимівна – старший викладач кафедри (сумісно)

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Господарські договори», «Відповідальність суб’єктів господарювання в господарській діяльності».

Сфера наукових інтересів: проблемні питання процедури банкрутства на підприємстві та його наслідки.

 

Боброва Тетяна Анатоліївна – лаборант кафедри