Персоналії
кафедри

 

Мамич Мирослава Володимирівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), практична стилістика, ділова українська мова в публічному управлінні, сучасна українська мова, українська мова як іноземна, бізнес-лінгвістика, прикладна лінгвістика

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія і медіастилістика.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GoIPeCYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85081377238&partnerID=MN8TOARS

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-2868-3953

 

Колєсник Валентина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), українська мова як іноземна, основи наукових досліджень, основи академічного письма.

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія, балканістика, діалектологія, ономастика, викладання української мови як іноземної

Основні праці: https://scholar.google.ru/citations?user=PpSRCDUAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5400-8986

 

Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), зарубіжна література, основи академічного письма, медіадискурс (англійською мовою).

Сфера наукових інтересів: мовні аспекти іміджу представників публічних професій (телеведучих, викладачів, юристів); вплив україномовної блогосфери на процес національної самоідентифікації молоді.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P23CSbQAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211984380

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0003-0292-6723

 

Завальська Любов Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), практикум з української мови, рерайт та професійне редагування, типологія мов, українська мова як іноземна, українська мова у ЗМІ, соціолінгвістика, основи міжкультурної комунікації

Сфера наукових інтересів: дискурсологія, лінгвопрагматика, політична лінгвістика

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=klh3rTkAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219516282

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6922-5844

 

Назаренко Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: українська мова в ЗМІ, українська мова в галузі реклами та PR, українська мова (за професійним спрямуванням), вступ до мовознавства, сучасна українська література, сучасна педагогічна майстерність, педагогіка, практичний курс української мови як іноземної

Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, лінгвопрагматика, лінгвостилістика, комунікативна лінгвістика

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eTl_C38AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/3325336/oksana-nazarenko/
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4697-6100

 

Заєць Ганна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: сучасна українська література, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова, українська мова як іноземна.

Сфера наукових інтересів: українська література 20-30-х рр. ХХ ст.; сучасна українська література; порівняльне мовознавство.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CLSyIaIAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4008632/hanna-zaiets/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5318-5780
 

Томчаковський Олександр Георгійович – кандидат філологічних наук, доцент

Викладає дисципліни: фонетика англійської мови, практичний курс англійської мови, методика викладання іноземних мов, стилістика англійської мови.

Сфера наукових інтересів: лексикологія та стилістика англійської мови, методика викладання іноземних мов, наставничество (couching and mentoring), лексикографія англійської мови, невербальна комунікація та креолізований текст, художній текст як об’єкт наукового дослідження.

Основні праці:https://scholar.google.com.ua/citations?user=o0qYA0AAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6586-8095
 

Занько Олена Валентинівна – старший викладач кафедри

Дисципліни: практичний курс української мови як іноземної, сучасна українська мова, українська мова за професійним спрямуванням.

Сфера наукових інтересів: методика викладання української мови як іноземної

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8dm4AN0AAAAJ&hl=en

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4735782/elena-zanko/

 
Гемба Юлія Валеріївна – старший лаборант кафедри
 
Гереженівська Катерина Костянтинівна – лаборант кафедри