КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога, 2, каб. 112, 113
Телефон: +38048-719-87-86, +380482-639764

E-mail:international_law@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн.-пт. 08.30-18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00-17.00
пт. 14.00-16.00

БІГНЯК
Олександр Валентинович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра міжнародного та європейського права входить до складу факультету міжнародно-правових відносин і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форм навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в галузі міжнародного права, міжнародного приватного права та міжнародних відносин, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Міжнародне право; Порівняльне правознавство; Міжнародний захист прав людини; Міжнародні відносини і світова політика; Міжнародне медіа-право; Правове регулювання охорони здоров`я; Міжнародне гуманітарне право; Транзитивна юстиція; Право Ради Європи; Міжнародне кримінальне правосуддя; Теорія та практика міжнародного права / Інституціональне право ЄС; Теорія міжнародного право; Право розв'язання міжнародних спорів; Практика ЄСПЛ; Право СОТ ; Міжнародний комерційний арбітраж ; Правові сім'ї Європи; Європейське право внутрішнього ринку; Конституційне та інституційне право ЄС; Конкурентне право в ЄС та Україні; Дипломатія ЄС; Зовнішні зносини ЄС; Європейська ідея як фактор європейської інтеграції; Міжнародне та європейське енергетичне право ;  Міжнародне інвестиційне право; Захист прав юридичний осіб в ЄСПЛ ; Міжнародне інформаційне право; Право захисту споживачів в ЄС та Україні ; Міжнародне правосуддя; Міжнародно-правові механізми захисту прав людини; Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права; Інституціональне право ЄС ; Право внутрішнього ринку ЄС; Моніторинг та встановлення фактів в міжнародному праві / Захист прав людини в кризових ситуаціях; Міжнародне приватне право; Міжнародне кримінальне право; Міжнародний цивільний процес; Вступ до спеціальності; Історія міжнародного права; Міжнародне публічне право (основи теорії); Історія дипломатії; Право ЄС; Проблеми міжнародного права; Основи міжнародно-правових стандартів прав людини.

Кафедра  міжнародного та європейського права також бере участь в реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка Ківалова С. В. щодо викладання дисциплін англійською мовою.

Зокрема: Право Ради Європи; Практика Європейського Суду з прав людини; Конкурентне право ЄС; Право компаній ЄС та України; Право захисту споживачів в ЄС і Україні; Приватне право ЄС; Конституційне та інституційне право ЄС; Європейське право внутрішнього ринку; Міжнародне торгове право і торгове право ЄС; Правові сім'ї Європи.

На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, становлення і розвитку міжнародного кримінального, морського, екологічного, повітряного права, імплементації європейських стандартів у сфері прав людини, міжнародно-правової протидії тероризму.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».