КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога, 2, каб. 112, 113
Телефон: +38048-719-87-86, +380482-639764

E-mail:international_law@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн.-пт. 08.30-18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00-17.00
пт. 14.00-16.00

БЕХРУЗ
Хашматулла Набієвич
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра міжнародного та європейського права входить до складу судово-ажмынытративного факультету міжнародно-правових відносин і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форм навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в галузі міжнародного права, міжнародного приватного права та міжнародних відносин, європейського права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Право міжнародної безпеки, Право Європейського Союзу та Ради Європи, Право Ради Європи, Міжнародне право, Міжнародне міграційне право, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні, Право ЄС, Правові основи діяльності Ради Європи, Витоки та джерела європейської правової традиції, Конкурентне право ЄС та в Україні, Інституціональне право ЄС, Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами, Система міжнародних економічних правовідносин та право Внутрішнього ринку ЄС, Методика викладання міжнародного приватного права, Міжнародне публічне право сучасності, Історія міжнародного права, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини, Основи дипломатії, Міжнародне публічне право, Сучасне міжнародне право, Проблеми міжнародного права, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародне приватне та публічне право сучасності, Сучасна концепція прав людини: європейське право розуміння, Науково-дослідницький аспірантський семінар, Міжнародне інформаційне право, Міжнародне медіаправо, Міжнародні відносини і світова політика, Проблеми захисту прав людини у сучасному міжнародному та європейському праві, Міжнародне правосуддя, Теорія та практика міжнародного права, Методологія та організація наукових досліджень з теоріі та практики міжнародного права, Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Міжнародне публічне право (основи теорії), Юрисдикція у міжнародному праві, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародна юстиція, Розслідування  міжнародних злочинів, Європейська соціальна хартія та алгоритм її застосування в Україні, Сучасні концепції міжнародного приватного права, Міжнародне приватне право, Міжнародне інвестиційне право, Право міжнародних організацій, Сучасні концепції міжнародного приватного права, Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародне процесуальне право, Міжнародні контракти, Міжнародний цивільний процес, Методика викладання міжнародного приватного права, Дипломатичний протокол, Міжнародне кримінальне право, Світова політика і міжнародні комунікації, Право міжнародної відповідальності, Світова політика і міжнародні комунікації, Міжнародне право розвитку, Філософія міжнародного права, Міжнародне приватне та публічне право сучасності

Кафедра міжнародного та європейського права також бере участь в реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка Ківалова С. В. щодо викладання дисциплін англійською мовою.

Зокрема: Історія міжнародного права/History of International Law; Право ЄС/European Union Law, Міжнародні відносини та світова політика/International Relations and World Politics, Міжнародний захист прав людини/International Protection of Human Rights, Міжнародне кримінальне право/International Criminal Law, Практика ЄСПЛ/Practice of the ECHR.

На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права, міжнародного гуманітарного права та захисту прав людини, становлення і розвитку міжнародного кримінального, морського, екологічного, повітряного права, імплементації європейських стандартів у сфері прав людини, міжнародно-правової протидії тероризму, міжнародних відносин, правові аспекти інтеграції України у європейський простір та участь України у процесах міжнародної безпеки,

Закріплена тема наукових досліджень «Міжнародне право та захист прав людини в цифрову еру» надає нового імпульсу зазначеним напрямкам, оскільки вимагає осмислення класичних категорій з урахуванням цифрової трансформації світу.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».