КАФЕДРА
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вл. Академічна, 9, каб. 41
Телефон: (048) 719-88-11

https://www.facebook.com/civillaw.nuoua/
https://www.instagram.com/civillaw_ghu_nuoua/

E-mail:civillaw@onua.edu.ua
Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

ХАРИТОНОВ
Євген Олегович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України

 

Кафедра цивільного права входить до складу факультету цивільної та господарської юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на більшості факультетах Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Цивільне право; Цивільне та сімейне право; Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб; Цивільно-правовий захист права власності; Сімейне право; Основи римського приватного права; Спадкове право; Сучасні питання цивілістики і методологія їх дослідження; Основи емоційного інтелекту; Управління конфліктами; Сучасні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права; Електронна комерція; Захист цивільних прав; Цивільно-правове регулювання договорів в підприємницькій діяльності; Правові засади ІТ-бізнесу; Цивільне право: теорія та практика; Цивільне право в сучасних умовах; Спадкове право України та країн світу; Проблеми договірного права; Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС; Актуальні питання оновлення цивільного законодавства України; Мовні особливості укладання цивільно-правових договорів.

Кафедра плідно працює над темою: «Проблеми реалізації і захисту цивільних прав та інтересів з погляду антропологічного підходу у цифрову еру» на період 2021-2025 рр.

За участі кафедри на чолі з професором Є.О. Харитоновим, було створено Одеську школу цивілістики, Одеську школу юридичної романістики, вітчизняну школу рецепції римського права, наукову школу з дослідження актуальних проблем сучасного цивільного права, Центр вивчення Українського права і Польського права, школу сімейного права ім. професора Ю. Є. Червоного, Одеську школу ІТ-права. З 2020 року колектив кафедри цивільного права активно досліджує проблеми захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-2019, а також в умовах воєнного стану.