Наукова
та навчально-методична робота

 

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 20 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання.

Основні з них:

Навчальний посібник Юрчишин В.М. Процесуальні функції прокурора у досудовій стадії кримінального провадження: поняття, призначення, система: Навчальний посібник. - Чернівці: Технодрук, 2014.- 276 с.

Вогнепальна та холодна зброя. Слідчий огляд, попереднє і експертне дослідження : [навч.-практ. посібник] ; за ред. проф. В.Д. Басая / В. А. Савченко, С. В. Томин, І.М. Королишин, О. Т. Танчин. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2014. – 164 с.

Басай В. Д. Кримінальний процес України, Республіки Польщі та ФРН: порівняльний аналіз : [навч. посібник] / Басай В. Д., Савченко В. А., Садова Т. В. – К. : Алерта, 2015. – 480 с.

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посібник / [Савченко В. А., Соловій Я. І., Фелик В. І., Юрчишин В. Д.]. – Х. : Право, 2017. – 372 с.

Монографії, підготовлені кафедрою:

Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці: Монографія.- Чернівці, «Видавничий Дім «РОДОВІД»,- 2013. – 308 с.

Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: Сучасні теоретико-прикладні проблеми: монографія / В.М.Юрчишин. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 300 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія [В. В. Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін, В.Д. Юрчишин та ін.] ; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. – Харків : Право, 2018. – 792 с. (42,2 д.а).