Наукова
та навчально-методична робота

 

Кафедра журналістики активно працює над науковою темою «Соціальні комунікації в контексті становлення громадянського суспільства в Україні і світі у цифрову епоху: методологічні і прикладні аспекти»

За останні роки викладачами кафедри було видано більше 20 монографій. Серед них варто відзначити такі:

Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі масмедійної комунікації : монографія. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 304 с.

Кузнецова Т.В. Методологічні засади дослідження ціннісного потенціалу медіатексту // Концепты и контрасты: коллективная монография; под. ред.. Н.В. Петлюченко. – Одесса: Издательский дом «Гельветика», 2017. – 632 с., С. 339-346.

Кузнєцова Т.В. Соціокультурні особливості читача в контексті визначення векторів медійної аксіосфери // Соціальні комунікації : результати досліджень – 2013 : кол. монографія [за ред. О.М. Холода]. – У 3-х т. – Т. 2 : Прикладні соціальнокомунікаційні технології. – К. : КНУКіМ, 2014.

Кузнєцова Т.В. Комунікаційні технології формування соціальних імперативів громадянського суспільства в Україні : монографія / за ред. Т. Кузнєцової. – Суми : Вид-во СумДУ, 2015. – 320 с.

Барабанова Н.Р. Соціокомунікативний аспект професійної компетентності фахівця: аналіз, стратегії розвитку : монографія / Н.Р. Барабанова; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 316 с.

Скалацька О. В. Мода як соціальний феномен: перформативно-просторовий підхід : монографія. Одесса : Печатный дом, 2016. 242 с.

Пархітько О.В., Скалацька О.В. 1.5 Ігрові форми в сучасній педагогічній діяльності вищих навчальних закладів (на прикладі журналістської освіти). С. 35-42 // Трансформація сучасного освітнього простору: колективна монографія. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020.  - 244 с.

Tetyana Malyarenko and David Galbreath ‘Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integration and Abolishment’ in German Tracy, Karagiannis Emil (2017) The Ukrainian Crisis: The Role of and Implications for Sub-State Actors, Routledge, 2017.

Malyarenko Tetyana, Wolff Stefan. Understanding the Dynamics of Emerging De-Facto Entities. Palgrave Macmillan, 2017.

Malyarenko T. ‘In The Crosshairs of Great Powers: Linkage, Leverage and Conflict In Ukraine’ in The Routledge Handbook of Ethnic Conflict 2nd Edition Edited by Karl Cordell, Stefan Wolff.  Also available online at https://www.routledge.com/products/9781138847736

Malyarenko T. Between Soviet Legacy and Opportunism: Minority Policy in Ukraine in Minority Politics and the Institutional Legacies of Communism, Timofey Agarin, Karl Cordell and Alexander Osipov (eds.) Routldge.Also available online at http://www.routledge.com/books/details/9780415638739/

Malyarenko T. Human Security in a Changing World: Jean Monnet Spring Seminar on European Security Series, Skhidniy Vidavnichiy Dom Publishing House, 196 p. Also available online at https://www.academia.edu/4388032/Human_Security_in_a_Changing_World

Malyarenko T., Wolff S. Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation. Skhidniy Vidavnichiy Dom Publishing House, 245 p. Also available online at https://www.academia.edu/3461284/Ukraine-EU_Cooperation_in_Crisis_Management_and_Disaster_Risk_Reduction

Tetyana Malyarenko, Stefan Wolff The Dynamics of Emerging De-Facto States: Eastern Ukraine on the Post-Soviet Space. Routledge, London. - 2019

Колкутіна В.В. Історія української літератури в історико-літературних студіях Дмитра Донцова : монографія. – Одеса : Вадим Букаев, 2015. – 330 с.

Викладачі кафедри активно проходять підвищення кваліфікації та стажування у різних мас-медійних організаціях та установах, зокрема:

 • Uppsala universitet, Швеція;
 • Universität Regensburg, Німеччина;
 • Українському вільному університеті у Мюнхені; 
 • British Broadcasting Corporation, Велика Британія;
 • Prazsky Institut zvysovani kvalifikace;
 • Лундському університеті, Швеція;
 • Школі цифрової журналістики для досвідчених журналістів;
 • Українському інституті центральноєвропейських досліджень;
 • Центрі демократії та верховенства права «Актуальні питання медійного права для викладачів факультетів журналістики»;
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena, Німеччина;
 • Венеціанський університет КА’Фоскарі (Італія);
 • Ольденбурзький університет (Німеччина)

Також викладачі беруть активну участь в міжнародних проектах, таких як:

 • Jean Monnet  project implemented by Non-Governmental Organization «Ukrainian Institute For Crisis Management and Conflict Resolution»;
 • For the participation in international media project: «Ghanging perspectives of media education and political dialogue»;
 • Школі соціальної журналістики від Академії української преси та Фонду Конрада Аденауера в Україні;
 • «Social Transformations in the Western Eurasia Border Region» (Center for Advanced Studies and Education (CASE), Lithuania, Vilnius;
 • The European Human Rights Association (EHRA), Франція;
 • DWW International «Освіта впродовж життя»;
 • Відкритий університет (за підтримки DVV International);
 • Horizon 2020, програмний комітет «Безпечні суспільства»;
 • DAAD Programme on Democratization in Ukraine, co-directored with Mr. Sebastian Schaffer, Ludwig-Maximilians University, Munich;
 • IOS Regensburg Fellowship ‘Understanding the Dynamics of Emerging De-Facto Entities’
 • Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji;
 • Institute for War and Peace Reporting (IWPR);
 • Проекти за підтримки діяльності Незалежної медійної ради «Стимулювання саморегулювання ЗМІ», за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні;
 • Літній школі «Fragile statehood minorities and armed conflicts – future scenarios for Moldova and Ukraine between the conflicting priorities of EU-Russia relations»;
 • Німецько-українській школі з журналістики, м. Кишинів, Молдова;
 • Школі комунікативістики, м. Тбілісі, Грузія;
 • «Протидія мові ворожнечі в ЗМІ південного регіону України» (за підтримки Верховного комісара з прав людини ООН)
 • Програмі міжнародних наукових обмінів імені Фулбрайта (дослідження критеріїв якісної преси в США).
 • Проекті «Overcoming Hate Speech in Media, SouthernRegions, Ukraine», який реалізовувався за підтримки Офісу Верховного комісара з прав людини ООН (Женева);
 • «MediaPLUR» за підтримки Падерборнського університету та Міністерства закордонних справ Німеччини»;
 • «Підготовка професіоналів в галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти» за підтримки DVV International, Посольства Німеччини;
 • «Громадянська відеожурналістика» за підтримки DVV International, Посольства Німеччини;
 • Компанія «Axon Partners»;
 • Платформа «Coursera»