Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена більш ніж двадцятьма підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо потрібно приділити увагу таким виданням як: «Судові та правоохоронні органи європейський країн» (за ред. Ю.Є, Полянський, В.В. Долежан, 2005), «Теорія та практика підтримання державного обвинувачення в судах» за ред. Полянського Ю.Є, Долежана В.В., Косюти М.В.), «Діловодство в правоохоронних органах України» (за ред. Ф.В. Шиманський),  «Прокурорський нагляд» (за ред. Ф.В. Шиманський), «Судові та правоохоронні органи України» (за ред. Ю.Є. Полянського, 2015р.), «Судові та правоохоронні органи України» (за ред. Ю.Є. Полянський, Л.П. Нестерчук, 2010), «Історія адвокатури України» (за ред. Н.М. Бакаянова, 2015), Положення про бакалаврські роботи: схвалено на засіданні Навч.-методичної ради НУ «ОЮА» (протокол № 4 від 28 трав. 2015р.) робоча група під керівництвом Ю. Є. Полянського, 2015, Французько-український словник юридичних термінів (за ред. Н.М. Бакаянова, 2015), «Етика адвоката» (за ред. Н.М. Бакаянова, 2013), Підтримання державного обвинувачення (за ред. проф. Полянського Ю.Є., 2013), «Prosecutorial Jugans in Foreign Countries» (за ред. М.В. Димитрова), «Le barreau de la France» (за ред. Бакаянова Н.М., 2014), «Прокуратура України» (за ред. Ю.Є. Полянський, В.В. Долежан, О.Г. Свида, О.В. Курганський), «Судові та правоохоронні органи України» (за ред. Бакаянова Н.М.2018).

Викладачі брали участь у написанні навчальних посібників таких як: Правознавство (рекомендовано МОН України ,авт.колектив Долежан В.В., Полянський Ю.Є. та інш, 2014), «Діловодство в правоохоронних органах України» (за ред. Ф.В. Шиманський, 2003), «Акти прокуратури: підготовка і внесення» (за ред. Ю.Є. Полянський, В.В. Долежан, 2003), «Адвокатура України» (Кн. 1. Організація адвокатури (з практикумом), за ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н., доцента Н.М. Бакаянової, 2016), «Судоустрій України» (за ред. С.В. Ківалова, 2011).

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій: доцент І.С. Ковальчук «Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури» (2011р.), доцент Н.М. Бакаянова «Этические принципы адвокатуры в Украине» (2005р.), доцент О.Г. Свида «Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку» (2011р.), доцент Н.М. Бакаянова «Основи адвокатури України: функціональні та організаційні аспекти» (2017р.).

Також 13 травня 2017 року кафедрою проводилася Міжнародна науково-практична конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та студентів у зв’язку з чим було видано матеріали «Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів»   (за ред. В.В. Долежан).

16 червня 2018 року року кафедрою проводилася Міжнародна науково-практична конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та студентів у зв’язку з чим було видано матеріали «Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови» »  (за ред. Н.М.Бакаянової).

5 жовтня 2018 року кафедрою проводився круглий стіл у зв’язку з чим було видано матеріали «Обговорення проектів закону України «Про адвокатуру та адвокатуру та адвокатську діяльність»» (за ред. Н.М.Бакаянової).