Наукова
та навчально-методична робота

 

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права здійснює дослідження в межах теми НДР «Публічне право та інтеграційний розвиток України: науково – практичний вимір».

Напрямами наукової діяльності кафедри у формі  фундаментальних та прикладних наукових досліджень є: проблеми сучасного конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, конституційно-процесуального права, муніципального права, конституційного гуманітарного права, конституційної юстиції, конституційного реформування та модернізації в Україні; проблеми адміністративного права, теорії і практики державної служби, адміністративного процесу в Україні; проблеми міжнародного процесуального права та міжнародного правосуддя; публічне право та інтеграційний розвиток України; особливості Європейської інтеграції України  в контексті асоціації України з Європейським Союзом; проблеми удосконалення земельного законодавства, гармонізації екологічного законодавства до вимог ЄС; питання державотворення та розвитку права в Україні: історія та сучасність; проблеми теорії держави та права.