Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова та навчально-методична робота кафедри представлена підручниками, посібниками, монографіями та методичними розробками. Зокрема, варто відмітити підручник «Трудове право України» (за ред. М.І. Іншина, С.В. Вишновецької,  В.Л. Костюка); посібник «Права осіб з інвалідністю в Україні» (за загальною редакцією В.Костюка); посібник «Господарське процесуальне право України» (за загальною редакцією В.Костюка); посібник «Актуальні проблеми соціального права в Україні» (за загальною редакцією В.Костюка); монографія «Правосубєктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики» (Костюк В.Л.).

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, відповідно до вимог сучасності.