Наукова
та навчально-методична робота

 

Кафедра успішно працює над науковою темою «Комунікативно-прагматичні, нормативні, функціональні параметри професійного дискурсу».

Щорічно кафедрою проводяться наукові заходи.

З 2017 року кафедра прикладної лінгвістики щорічно організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Людина і право в мові сучасних ЗМІ».

Кафедра успішно працює над освітніми програмами предметів, які читає, видається навчально-методична література (Мамич М.В. Українська мова за професійним спрямуванням:

навчально-методичний посібник. Одеса, 2020. 159 с.;

Мамич М.В. Ділова українська мова в публічному управлінні : навчальний посібник. Одеса, 2020. 68 с.;

Ануфрієва Н.Д., Завальська Л.В., Кісельова А.А. Практикум з української мови : навчально-методичний посібник. Одеса, 2017. 52с.;

Ануфрієва Н.Д., Завальська Л.В., Кісельова А.А. Зарубіжна літератуа : навчально-методичний посібник. Одеса, 2017.  74с.; Ануфрієва Н.Д., Завальська Л.В., Кісельова А.А. Українська мова у ЗМІ : навчально-методичний посібник. Одеса, 2017. 66с.;

Назаренко О. М., Грушевська Ю. А., Писаренко Л. М. Українська мова у ЗМІ. 2 частина: навчально-методичний посібник. Одеса, 2019. 127 с.;

Назаренко О. М. Сучасна педагогічна майстерність: навчальний посібник (у електронному вигляді);

Занько О.В., Трюхан О.А. Українська мова як іноземна для студентів 4 курсу гуманітарних спеціальностей (анотування та реферування наукових текстів, монологічне висловлювання): практикум. Херсон, 2020. 88 с.

У 2015/2016 навчальному році кафедра брала участь у Всеукраїнському проекті «Безкоштовні курси української мови», проводячи протягом шести місяців заняття для всіх охочих.

У 2017-2019 роках кафедра проводила атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну службу”.

2021 році кафедрою було ініційовано видання колективної монографії Communicative-pragmatic, normative and functional parameters of the professional discourse: колективна монографіяLiha-Pres. 2021. S. 136 – 155. 336 р.