Наукові гуртки
кафедри

 

Постійно діюча проблемна група «Особливості перекладу класичної та сучасної англійської поезії». Керівники: Капінус О. Л., Байло І. Я., Нижнікова Л. В., Шевченко-Бітенська О.В.

Засідання проблемної групи проводяться  4 рази на рік. На засіданнях обговорюються та опрацьовуються у практичних завданнях такі теми:

  • Збереження національного духу і часу при перекладі поезії;

  • Кальки у поетичному перекладі;

  • Інтерпретація фонових знань в процесі перекладу поетичних творів;

  • Відтворення жанру в поетичному перекладі.

Результатом роботи студентів в проблемній групі є переклади поетичних творів українською, російською та англійською мовами, які представлені на Конкурсі поетичного перекладу «Art of the Word».

Постійно діюча проблемна група з української мови для іноземних студентів «Професійна комунікація». Керівники: Сільвановська І. П., Занько О. В.

Засідання проблемної групи проводяться 3 рази на рік. На засіданнях обговорюються та опрацьовуються у практичних завданнях такі теми: «Мовне законодавство та мовна політика в Україні», «Мовний етикет», «Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування».

Метою проблемної групи є надання іноземним студентам знань та навичок з української мови та формування мовної особистості фахівця, ознайомлення студентів з нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні юристів.

Постійно діюча проблемна група з вивчення лінгвокультурних проблем у форматі кіноперегляду та наукової дискусії. Керівник: Георгієвська К. В.

Засідання проводяться 2 рази на рік.

Формат групи, як форма об'єднання студентів і викладачів в системі додаткової освіти, що розширює і поглиблює предметні знання майбутніх юристів був запропонований викладачами Георгієвською К.В. і Білобровою О.В.  Основною метою проблемної групи є обговорення питань перекладу англомовного правового дискурсу, використання юридичної лексики при аналізі лінгвокультурних особливостей правових реалій і контрастного аналізу загального права України і США.