НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ,
АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ

 

Наукове товариство молодих вчених, аспірантів та студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (далі Наукове товариство НУ «ОЮА») – це добровільне об’єднання осіб, що є органом самоврядування молодих вчених, аспірантів та студентів і частиною системи самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – НУ «ОЮА») відповідно до статуту НУ «ОЮА».

 

Структура Наукового товариства

Наукове товариство складається зі студентського наукового товариства (далі – СНТ), що здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів, та ради молодих вчених (далі – РМВ), що здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів та молодих вчених НУ «ОЮА».

Спасова
Катерина Іванівна

голова Наукового товариства
асистент кафедри цивільного права

Кучерявенко
Вікторія Сергіївна

перший заступник голови Наукового товариства
аспірантка кафедри цивільного права

Бондарчук
Леся Станіславівна

заступник голови Наукового товариства
cтудентка 2-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції

 

Метою діяльності Наукового товариства є:

1) об’єднання студентів, аспірантів, молодих вчених та інших осіб для організації науково-дослідної роботи;

2) сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки;

3) розширення загального та професійного світогляду;

4) надання всебічної допомоги для виконання науково-дослідних робіт, програм, які виконуються в НУ «ОЮА»;

5) допомога адміністрації НУ «ОЮА» в організації навчального процесу;

6) сприяння участі студентів, аспірантів і молодих вчених у наукових міжнародних, всеукраїнських, регіональних та інших заходах і проектах;

7) забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у закладі вищої освіти, зокрема щодо питань наукової діяльності.

 

Основними напрямами роботи Наукового товариства є:

організація наукових та освітніх заходів;

популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

представництво інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією НУ «ОЮА» та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

сприяння підвищенню якості наукових досліджень;

сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

сприяння розвитку міжвишівської та міжнародної співпраці.

 

Історія Наукового товариства

Наша історія починається ще з травня 2001 року. Саме тоді, під час проведення звітної щорічної наукової студентської конференції, на підставі спільного колективного рішення студентів та ректорату НУ ОЮА (тоді ще ОНЮА), було покладено початок відродженню студентського наукового товариства, яке до цього існувало в Юридичному інституті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, на базі якого й утворилась Академія.

Періодом справжнього відродження СНТ є 2006 рік. Саме відтоді Товариство, у складі багатьох нових членів, почало працювати постійно та досить ефективно. Одразу ж розпочалась активна діяльність у різних напрямах – відновлення функціонування багатьох студентських гуртків, проведення наукових заходів, залучення студентів-першокурсників до науково-дослідної роботи тощо.

2011 року відбулась ще одне оновлення студентського наукового товариства – затверджено новий Статут СНТ, створено СНТ на факультетах й інститутах, змінено керівні органи та принципи їх утворення.

4 жовтня 2019, відбулась одна з найважливіших подій студентського наукового життя — конференція Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Ці вибори стали першими для новоствореного об’єднання.

 

Організація роботи Наукового товариства

Найвищим органом Наукового товариства є конференція Наукового товариства, що проводиться щонайменше один раз на рік.

Організаційною формою роботи Наукового товариства є колегія.

До складу колегії Наукового товариства входять за посадою голова та секретар Наукового товариства, голова РМВ, його заступник та п’ять членів РМВ, голова СНТ, його заступник та п’ять членів СНТ.

Представники науково-дослідної частини, наукової бібліотеки, відділу аспірантури та докторантури мають право брати участь у роботі колегії з правом дорадчого голосу.

Наукове товариство діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», інших законів і підзаконних нормативно-правових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нормативних актів НУ «ОЮА», а також Положення про Наукове товариство молодих вчених, аспірантів та студентів.

 

 

Діяльність, яку здійснює Наукове товариство

Серед багатьох напрямів діяльності важливе місце обіймає організаційна підтримка студентських гуртків та дискусійних клубів кафедр НУ «ОЮА». Адже саме тут студент вперше навчається формулювати з наукового погляду свої думки, які потім відображено в наукових статтях, відбуваються жваві дискусії з проблемних питань, студенти набувають досвіду виступів перед аудиторією.

Другим, проте не менш важливим напрямом діяльності Наукового товариства, є організація різноманітних наукових заходів, у яких беруть участь студенти вищих навчальних закладів із різних куточків України. За роки існування СНТ, а тепер Наукового товариства, за його участі було проведено численні наукові заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, ще більше – на університетському рівні. Серед них вісім національних моделей Верховної Ради України, дванадцять всеукраїнських брейн-рингів «Знавці Конституції» на кубок президента НУ «ОЮА», всеукраїнські студентські олімпіади з правознавства, всеукраїнські правничі школи, всеукраїнські студентські наукові конференції.

Заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу є найцікавішими, оскільки надають змогу не лише розширити свої знання в певній галузі, але й поспілкуватися зі студентами інших ВНЗ. Проведення низки таких наукових заходів стало щорічною традицією Наукового товариства.

Завдяки діяльності Наукового товариства відбувається успішна співпраця з іншими студентськими об’єднаннями й організаціями, зокрема з Лігою студентів Асоціації правників України, Європейською асоціацією студентів-правників (ELSA), Міжнародною асоціацією студентів політичної науки (МАСПН), студентськими науковими товариствами різних вишів України.

 

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: