ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 054 "Соціологія"
за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua 

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 "Соціологія"