ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Програма атестаційного екзамену

 

Навчальний план. 1-2 курс. 2020 рік вступу. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-2 курс. 2021 рік вступу. Денна форма навчання

 

Перелік навчальних дисциплін

 

1-2 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Загальна теорія права та держави
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Інформаційні технології
Силабус

Історія держави і права зарубіжних країн
Силабус

Історія держави і права України
Силабус

Конституційне право
Силабус

Латинська мова
Силабус

Основи економіки
Силабус

Основи римського приватного права
Силабус

Психологія
Силабус

Судові та правоохоронні органи
Силабус

Українська мова та академічне письмо
Силабус

Філософія
Силабус

Цивільне право ч.1
Силабус

 

3-4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Адміністративне право
Силабус

Кримінальне право
Силабус

Цивільне право ч.2
Силабус


Вибіркові дісципліни 3 семестру

Адвокатура України
Силабус

Вогнева підготовка
Силабус

Земельне право
Силабус

Нотаріат
Силабус

Соціально-політичні процеси
Силабус

Альтернативні засоби захисту цивільних прав
Силабус

Бізнес переговори
Силабус

Грошові зобов'язання
Силабус

Соціологія
Силабус

Цивільно-правовий захист немайнованих прав особи
Силабус

Вибіркові дісципліни 4 семестру

Заснування бізнесу та дозвільні процедури
Силабус

Основи аналітичної роботи у професійній діяльності юриста
Силабус

Основи кримінального судочинства
Силабус

Основи цивільного судочинства
Силабус

Право інтелектуальної влаcності
Силабус

Інвестиційне право
Силабус

Основи емоційного інтелекту
Силабус

Політичні механізми реалізації прав людини
Силабус

Соціальна психологія
Силабус

Управління конфліктами
Силабус

 

 Рецензії на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

 

Робочі програми практики

Наскрізна програма практики

 

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 081 "Право" за коротким (молодший бакалавр) рівнем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу: moskovchuk1995@gmail.com

 Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право"