ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 053 "Психологія" за початковим рівнем вищої освіти,
просимо розглянути проєкт освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту до 16.07.2021р. на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua


Навчальний план. 1-2 курс. 2020-2021 н.р. Денна форма навчання

 

Перелік навчальних дисциплін

 

1 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Історія України
Силабус

Історія НУ"ОЮА"
Силабус

Основи біології та генетики людини
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Психофізіологія
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Історія психології
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Філософія
Силабус

Соціологія
Силабус

Академічна доброчесність та професійна етика
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Психопрофілактика та психологічне просвітництво
Силабус

Психологія особистості
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Інформаційні технології в діяльності психолога
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Психодіагностика
Силабус

Основи психологічної допомоги, психоконсультування та психокорекції
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибираються 3 дисципліни)

Практикум із загальної психології
Силабус

Філософсько-психологічні проблеми толерантності та агресії
Силабус

Арт-терапія
Силабус

Психологія творчості та обдарованості
Силабус

Релігієзнавство
Силабус

Диференціальна психологія
Силабус

 

4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Етичні та організаційно-професійні засади діяльності психолога
Силабус

Соціальна психологія
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибираються 4 дисципліни)

Екстремальна та кризова психологія
Силабус

Політичні механізми реалізації прав людини
Силабус

Основи психіатрії
Силабус

Психологія конфлкту
Силабус

Психологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів
Силабус

Політологія
Силабус

Когнітивна психологія
Силабус

Основи психореабілітації
Силабус