Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право

 

Адміністративне право України

Адміністративне судочинство в Україні

Цивільне право

Цивільний процес

Конституційне право

Кримінальне право

Кримінальний процес

Міжнародне кримінальне право

Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини

Трудове право

Професійна етика правника

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

 

Адміністративне право України

Конституційне право

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

 

Кримінальне право

Кримінальний процес

Криміналістика

Кримінологія та КВП

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 052 Політологія

 

Політологія

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 053 Психологія

 

Психологія

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 054 Соціологія

 

Соціологія

 

Перелік питань до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "магістр" спеціальності 061 Журналістика

 

Журналістика