ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ТА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Обов'язкові дисципліни
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр  6 семестр  7 семестр   8 семестр 
Історія України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  Іноземна мова (друга мова)
Основи біології та генетики людини Фізичне виховання Фізичне виховання Фізичне виховання  Іноземна мова (друга мова)  Іноземна мова (друга мова)  Іноземна мова (друга мова)  Теорія і практика психологічного тренінгу
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням) Релігієзнавство Інформаційні технології в діяльності психолога  Основи права  Етичні засади діяльності психолога  Математичні методи в психології  Переддипломна практика
Фізичне виховання Філософія Політологія Загальна психологія  Педагогіка та педагогічна психологія  Юридична психологія  Юридична психологія  Виконання бакалаврської роботи
Психофізіологія Соціологія Загальна психологія  Нейропсихологія Психодіагностика  Виробнича практика  Теорія і практика психологічного тренінгу   
Загальна психологія Культурологія Практикум із загальної психології  Експериментальна психологія        
Історія психології Загальна психологія Соціальна психологія  Порівняльна психологія (зоопсихологія)        
Вікова психологія Психологія особистості Основи психіатрії  Психологія управління        
    Екстремальна та кризова психологія  Навчальна практика        
               

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 053 "Психологія" за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) ступенями вищої освіти,
просимо Вас розглянути проекти освітніх програм та надати свої зауваження та пропозиції щодо їх змісту

на електронну адресу: sociology1@onua.edu.ua