ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ТА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проекти освітніх програм та надати свої зауваження та пропозиції щодо їх змісту

на електронну адресу: fitc@onua.edu.ua