ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІІ 
ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Адреса: 65125, м. Одеса, вул. Академічна, 2

Телефон: (048)719-88-00

E-mail:qualitg_education@onua.edu.ua

ГРЕЗІНА
Олена Миколаївна
начальник відділу

Відділ оцінювання якості вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія»  було створено в липні 2016 року з метою розробки та впровадження методики оцінювання якості вищої освіти.

Основними завданнями Відділу є:
1)  забезпечення якості вищої освіти (внутрішня система оцінювання якості освіти) Університету;
2)  проведення досліджень якості надання освітніх послуг Університетом;
3) організаційно-технічна підготовка та супровід Університету при здійсненні оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
4) удосконалення планування освітньої діяльності, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;
5) посилення кадрового потенціалу Університету;
6) розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;
8) виявлення академічної доброчесності у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
9) сприяння підвищення якості надання освітніх послуг;
10) участь Університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить моніторинг якості вищої освіти шляхом анкетування науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти, аналізу наукових та освітніх програм Університету та у інший спосіб, що дозволяє об’єктивно оцінити якість вищої освіти;
2) надає Університету письмові рекомендації щодо підвищення якості освіти;
3) розробляє загальні та спеціальні методичні рекомендації щодо підготовки, проведення, обробки та використання результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
4) реалізовує заходи щодо удосконалення існуючої системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
5) приймає участь у посиленні практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
6) розробляє та впроваджує критерії оцінки якості кадрового складу Університету;
7) реалізує засади забезпечення публічності інформації про якість освіти Університету шляхом публікації результатів моніторингу якості освіти на офіційному веб-сайті Університету;
8) приймає участь у діяльності Університету із запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти;
9) ознайомлює науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти із інноваційними технологіями надання вищої освіти;
10) здійснює інші завдання, направлені на підвищення якості вищої освіти Університету.