ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІІ 
ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Адреса: 65125, м. Одеса, вул. Академічна, 2

Телефон: (048)719-88-00

E-mail: center.yakist@onua.edu.ua

     
  ТОРБАС
Олександр Олександрович
начальник відділу
кандидат юридичних наук
старший викладач кафедри кримінального процесу
  Малахова
Ольга Валентинівна

заступник начальника
 

Відділ (центр) оцінювання якості вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія»  було створено в липні 2016 року з метою розробки та впровадження методики оцінювання якості вищої освіти.

Основними завданнями Відділу є:

1) забезпечення якості вищої освіти (внутрішня система оцінювання якості освіти) Університету;

2) проведення досліджень якості надання вищої освіти Університетом;

3) організаційно-технічна підготовка та супровід Університету при здійсненні оцінювання знань здобувачів вищої освіти;

4) удосконалення планування освітньої діяльності, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;

5) посилення кадрового потенціалу Університету;

6) розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;

8) запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) сприяння підвищення якості надання вищої освіти;

10) участь Університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить моніторинг якості вищої освіти шляхом анкетування науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти, аналізу наукових та освітніх програм Університету та у інший спосіб, що дозволяє об’єктивно оцінити якість вищої освіти;

2) надає Університету письмові рекомендації щодо підвищення якості освіти;

3) розробляє загальні та спеціальні методичні рекомендації щодо підготовки, проведення, обробки та використання результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти;

4) реалізовує заходи щодо удосконалення існуючої системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти;

5) приймає участь у посиленні практичної підготовки здобувачів вищої освіти;

6) розробляє та впроваджує критерії оцінки якості кадрового складу Університету;

7) реалізує засади забезпечення публічності інформації про якість освіти Університету шляхом публікації результатів моніторингу якості освіти на офіційному веб-сайті Університету;

8) приймає участь у діяльності Університету із запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти;

9) ознайомлює науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти із інноваційними технологіями надання вищої освіти;

10) здійснює інші завдання, направлені на підвищення якості вищої освіти Університету.