Наукові видання
Національного університету
«Одеська юридична академія»

 

Lex Portus

Рік заснування: 2016

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24448-14328ПР від 16.06.2020 р.

ISSN: 2524-101X (Print), 2617-541X (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «А» у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, міжнародні наукометричні бази Scopus, Asian Digital Library (ADL), Crossref, Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), DOAJ (Directory of Open Access Journals), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), HeinOnline, Index Copernicus International, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), Publons, ROAD, Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory), WorldCat (OCLC)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Кормич Б. А.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR

   
  Актуальні проблеми держави і права
 

Рік заснування: 1994

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №19035-7825 ПР від 14.11.2011 р.

ISSN: 2309-818X (Print), 2664-6269 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Чанишева Г. І.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів 

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
   
  Актуальні проблеми політики
 

Рік заснування: 1997

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22189-12089ПР від 07.06.2016 р.

ISSN: 2616-406X (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних та політичних наук (спеціальності 052 «Політологія», 081 «Право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор історичних наук, професор Кормич Л. І.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
 
 
Актуальні проблеми філософії та соціології
 

Рік заснування: 2014

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626Р від 25.06.2014 р.

ISSN: 2410-3071 (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор філософських наук, професор Секундант С. Г.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
 
 
Знання європейського права
 

Рік заснування: 2012 (до 2020 р. – Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24478-14418ПР від 01.07.2020 р.

ISSN: 2709-6815 (Print), 2709-6823 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальність 081 «Право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, французька

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Латковська Т. А.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

 
 
 
 
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
 

Рік заснування: 2002

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18900-7680 ПР від 14.11.2011 р.

ISSN: 2663-6123 (Print), 2663-6131 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Цуркан-Сайфуліна Ю. В.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
 
 
Прикарпатський юридичний вісник
 

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16.08.2011 р.

ISSN: 2305-0314 (Print), 2664-6234 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальність 081 «Право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Цуркан-Сайфуліна Ю. В.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

 
 
 
Часопис цивілістики
 

Рік заснування: 2006

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006 р.

ISSN: 2522-4832 (Print), 2522-4840 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Харитонов Є. О.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів 

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
 
 
Юридичний вісник
 

Рік заснування: 1993

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011 р.

ISSN: 1561-4999 (Print), 2664-6277 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Індексація: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор юридичних наук, професор Сафончик О. І.

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR 

 
 
 
 

S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe

Рік заснування: 2016

ISSN: 2414-9610 (Online)

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: доктор політичних наук, доцент Маршалек-Кава Джоанна

Електронна сторінка видання

Інформація для авторів

Архів номерів у репозитарії eNUOLAIR