ТОРГОВИЦЬКА
Дар’я Євгеніївна
голова Студентської ради

Студентські роки - це час старанного навчання і, звичайно, багатогранний спектр цікавого і яскравого студентського життя! Національний університет «Одеська юридична академія» відома не тільки відмінною підготовкою сучасних висококваліфікованих фахівців, але і ефективним студентським самоврядуванням, яке відіграє важливу роль у формуванні активної громадянської позиції студентів, а також у вирішенні основних питань студентського життя.

Студентська рада - це, перш за все, орган студентського самоврядування. А також, це організація, яка існує виключно на ентузіазмі її учасників, які самі задають собі мету, ставлять завдання, знаходять шляхи їх вирішення і досягають бажаних результатів.

Діяльність студентського самоврядування направлена на зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, гармонійного розвитку особистості студентів, їх здатності до самоорганізації та самовдосконалення, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Розвиток студентського самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення якісного навчання і дозвілля, виховання духовності і культури студентської молоді.

Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом своїх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого та інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» створено і діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про студентське самоврядування в університеті.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення та захист прав і інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- забезпечення ефективної комунікації між студентами та адміністрацією, а також викладачами;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
- інформування студентів про актуальні для них події інституту, ВНЗ або міста;
- створення комфортних умов для навчання в корпусах інституту;
- підтримання іміджу інституту і поширення коректної інформації про інститут серед абітурієнтів;
- підтримку студентських ініціатив і сприяння їх реалізації;
- установку і підтримку зв'язків з органами студентського самоврядування інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів, потенційними роботодавцями і спонсорами, а також з іншими молодіжними організаціями з метою забезпечення підтримки студентів;
- розробку концепцій і реалізацію проектів, спрямованих на організацію дозвілля студентів або розвиток їх творчого, спортивного, наукового потенціалів;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів факультету, тощо.

Напрямки діяльності студентської ради можна розділити за таким принципом:
- зовнішній напрямок (комунікація, тренінги, коучинг);
- проектний напрям (організація, управління);
- інформаційний напрямок (PR, структурування інформації, тексти);
- творчий напрямок (фотографія, графіка, верстка, відео);
- секретаріат (спілкування з адміністрацією, захист прав студентів);
- управління справами (благоустрій навчальних корпусів).

Вищим представницьким органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів, яка відносною більшістю, таємним або відкритим голосуванням приймає рішення.

Представницьким органом студентського самоврядування між конференціями студентів є Студентська рада Національного університету «Одеська юридична академія». Студентська рада є виборним органом, склад якого обирається студентським активом на прямих таємних виборах.

Студентська рада університету є постійно діючим представницьким органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування нашого навчального закладу.

Студентська рада діє відповідно до Стратегії розвитку, яка затверджується щорічно і розміщується разом з рішеннями ради на офіційному сайті університету. Органи студентського самоврядування виступають в ролі своєрідних посередників між керівництвом навчального закладу та студентським активом, забезпечуючи їх ефективне спілкування та плідну співпрацю, взаєморозуміння між студентством та професорсько-викладацьким складом, працівниками навчального закладу.

Студентська рада не тільки захищає права і законні інтереси студентів, а й проводить різні культурно-освітні заходи. Серед них: міжнародні та місцеві поїздки-екскурсії до органів державної влади та судів, Школа студентського самоврядування «Лідер», профорієнтаційний конкурс для школярів і абітурієнтів «Золотий ключик», спортивні змагання серед факультетів (інститутів) та гуртожитками НУ «ОЮА», конкурс « студент року НУ «ОЮА», конкурс «Краща кімната гуртожитку», кулінарний конкурс «Традиції української кухні» та інші. Окрім цього, Студентська рада організовує і проводить святкування (до Дня знань, Дня юриста, до Дня студента, до Дня всіх закоханих, а також до Міжнародного дня жінок), благодійні акції, фестивалі, різноманітні конкурси та гуртки для корисного дозвілля студентів, надання можливості максимально проявити і реалізувати свої творчі здібності .

Члени Студентської ради - активні учасники конференцій, семінарів, відкритих лекцій, які відбуваються в Одеській та інших областях України. Студентське самоврядування займається залученням студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами), координує діяльність старостату і кураторів; проводить контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, негайно реагує на їх порушення; бере участь в розподілі стипендіального фонду, в забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна університету; організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму в гуртожитках, створює умови разом з завідувачами гуртожитків для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля; пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.

Значимість і важливість Студентської ради доволі велика, тому що саме вона показує настрої, бажання, ідеї і проблеми студентів. Тут кожен зможе вибрати щось для себе, а якщо ні, то завжди є можливість створити свій напрямок і очолити його.

Наш девіз: «Ваші ідеї - наше втілення». Адже студентська рада - це ефективний механізм для реалізації своїх ідей і задумів, це система, здатна підтримати будь-яке починання і спільними зусиллями довести його до завершення. Тож якщо в тебе є бажання працювати, бути в курсі всіх подій і стати генератором ідей - Студентська рада чекає тебе!

Ініціатива і віра в свої сили, лідерство і вміння працювати в команді - основоположні якості успішного і яскравого студента, особливо якщо мова йде про Національний університет «Одеська юридична академія». Саме тому студентська рада завжди відкрита і чекає ваших ідей, пропозицій і думок.

E-mail: studrada@onua.edu.ua

Telegram: https://t.me/studsovet_nuoua1

Instagram: @studrada_nuoua

Facebook: Студенческий-совет-НУ-ОЮА