СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 

На базі Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 р. № 1359, створені спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук строком на 3 роки.

І. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 року № 89» від 07 квітня 2022 р. № 320 на період з 07 квітня 2022 р. по 07 квітня 2025 р. утворена:

 

- Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор, академік Ківалов С. В.
Заступник голови – д.ю.н., професор Кормич Б. А.
Вчений секретар – д.ю.н., професор Біла-Тіунова Л. Р.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):
12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;
12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 

ІІ. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» від 10 жовтня 2022 р. № 894 на період з 10 жовтня 2022 р. по 10 жовтня 2025 р. утворені:

 

- Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор Чанишева Г. І.
Заступник голови – д.ю.н., професор Харитонов Є. О.
Вчений секретар – д.ю.н., доцент Бориченко К. В.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

 

- Спеціалізована вчена рада Д 41.086.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор Аркуша Л. І.
Заступник голови – д.ю.н., доцент Торбас О. О.
Вчений секретар – к.ю.н., доцент Волошина В. К.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальності (профіль ради):
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

 

- Спеціалізована вчена рада СРД 41.086.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (гриф: «Таємно»).

Голова ради – д.ю.н., професор Тіщенко В. В.
Заступник голови – д.ю.н., професор Самойленко О. А.
Вчений секретар – д.ю.н., доцент Цехан Д. М.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

 

ІІІ. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року № 1166» від 20 лютого 2023 р. № 185 на період з 20 лютого 2023 р. по 20 лютого 2026 р. утворена:

 

- Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор Харитонова Т. Є.
Заступник голови – д.ю.н., професор Подцерковний О. П.
Вчений секретар – д.ю.н., доцент Григор’єва Х. А.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):
12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право;
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

 

Згідно зі встановленими вимогами, дисертації та інші матеріали, пов’язані з захистом дисертації, публікуються у офіційному репозитарії (архіві) Національного університету «Одеська юридична академія» eNUOLAIR.