МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

american school

«Школа американського права» - інноваційний освітній проект створений Національним університетом «Одеська юридична академія» спільно з міжнародними науково-експертними центрами та американськими програмами академічного обміну, спрямований на підвищення обізнаності українських студентів в галузях права США та міжнародного права.

В рамках навчального курсу студенти отримують знання з різних галузей права США, зокрема, деліктного, комерційного, кримінального, кримінально-процесуального, конституційного права та міжнародного права, отримують практичні навички участі у судових процесах, підвищують мовну кваліфікацію, отримують додаткові знання з історії та культури США.

Навчальна програма проекту включає: лекційні курси, індивідуальну самостійну роботу студентів, групове рольове моделювання, імітацію судових засідань, модульний контроль за кожним лекційним курсом (тести), що відбуваються англійською мовою.

У інноваційному освітньому проекті «Школа американського права» щорічно протягом двох семестрів бере участь 30-35 студентів та аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія».

В якості експертів запрошуються практикуючи адвокати, судді зі США, а також викладачі провідних американських університетів.

Слухачі навчальної програми, які опанували її зміст отримують сертифікати.

За результатами навчання за проектом щорічно відзначаються 1-2 найкращих слухача, які отримують право на проходження стажування в Зальзбурзському університеті (Австрія).